Skip to content

Jäsenyys

Viesti ry on viestijöiden oma akavalainen ammattijärjestö, josta saat tarvittavan turvan työelämän eri vaiheisiin, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston. Jäsenenä varmistat, että pidämme sinun ja kaikkien muidenkin viestijöiden puolia suomalaisilla työmarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. Miksi? Jotta sinä voit onnistua työelämässä.