Skip to content

Kaikki viestivät, harva on ammattilainen

Viesti ry on viestijöiden ainoa ammattijärjestö Suomessa.

Tutustu näihin poimintoihin

Tuemme työelämääsi

Jäsenenä varmistat, että pidämme sinun ja kaikkien muidenkin viestijöiden puolia suomalaisilla työmarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. Meiltä saat turvaa työelämään, ansiosidonnaisen työttömyysturvan, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston.

Tutustu avoimiin työpaikkoihin

Viestinnän trendit 2024

Maailma ja viestinnän ala muuttuu vauhdilla juuri nyt. Kehityksen perässä pysyminen vaatiikin viestijältä paljon.