Skip to content

Viestinnän eettisiin ohjeisiin sitoutunut lähes 5000 viestintäalan ammattilaista


Julkaistu: 22.03.2016
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Ajankohtaista

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan VENin toimintaperiaatteisiin sitoutuneiden viestinnän eri alojen ammattilaisten määrä kasvoi merkittävästi vuoden alussa, kun Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry ja Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry liittyivät neuvottelukuntaan. Nyt VENin toimintaperiaatteisiin on sitoutunut lähes 5 000 viestintäalan ammattilaista.

VEN perustettiin vuosi sitten ProCom ry:n ja Viesti ry:n toimesta, kun ilmeni, että eettiset ohjeet kaipaavat päivitystä ja että alalle tarvitaan elin, joka ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla.

Viestinnän rajat ovat muokkautumassa uudelleen, kun perinteiset yhteisöviestintä, markkinointiviestintä ja journalismi ovat monin tavoin integroitumassa toisiinsa ja koko mediakenttä muokkautumassa uudelleen. Eettiset kysymykset nousevat pintaan ja herättävät kysymyksiä ja huolta, miten toimia oikein ja kestävästi.

”Etiikka on sen selvittämistä, mikä on oikein ja väärin.  Se on vahvasti yhteiskunnallisen keskustelun agendalla juuri nyt, kun kaikki viestintä on julkista ja yhteiskunta hyvin läpinäkyvä.”

Ammattilaisten itsesääntely on osa ammatti-identiteettiä ja antaa selustan työn mielekkyydelle ja hyväksyttävyydelle. On suuri vaara, että etiikka ulkoistetaan vastuullisuusraportteihin, auditointeihin, lainsäädäntöön tai eettisiin koodeihin. Viime kädessä etiikka toteutuu ja näyttäytyy yksilöiden toiminnan kautta. Vaikka viestinnän eettisen itsesääntelyn merkitys organisaatiotasolla kasvaa, mikään ei voi korvata jokaisen toimijan omaa eettistä harkintaa.

Olin viime viikolla Turussa uuden jäsenjärjestömme JAT:n tilaisuudessa keskustelemassa etiikasta. Keskustelua ja kysymyksiä todellakin syntyi, ja totesimme yhteisesti, että julkisyhteisöjen etiikalla on omat erityispiirteensä, jotka vaativat edelleen syventämistä. Koimme, että yhteistä keskustelua pitää jatkaa.

Tuokaa siis avoimesti kysymyksiä ja tapauksia joko yleisellä tasolla keskusteltavaksi tai luottaukselliseen pohdintaan. Tämä toimii kätevimmin oman järjestönne yhteyshenkilön kautta. Haaste on osoitettu kaikille muillekin, sillä eettiset koodit heräävät henkiin käytännön elämän kautta.

Elisa Juholin

Kirjoittaja on professori ja Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja