Skip to content

Akavalainen ulosmarssi järjestetään 6.2. – myös Viestin jäsenet voivat osallistua


Julkaistu: 23.01.2024
Kirjoittaja: Viesti ry

Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akava järjestää ulosmarssin 6.2.2024 klo 14.–16.00 Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Viestin kattojärjestö Akavan Erityisalat on kertonut tukevansa Akavan linjauksia ja osallistuvansa ulosmarsseihin.

Ulosmarssin aikana kokoonnutaan akavalaisiin tapahtumiin Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Myös Viestin jäsenet voivat halutessaan osallistua keskusjärjestö Akavan järjestämään ulosmarssiin kattojärjestö Akavan Erityisalojen mukana. Viestin jäsenkyselyyn vastanneista 73 % on aiemmin kertonut olevansa valmis vastatoimiin maan hallituksen ajamiin työelämämuutoksiin liittyen. Viesti ry tukee Akavan linjauksia, mutta toteaa, että ulosmarssiin osallistuminen on jokaisen jäsenen päätettävissä oleva asia.

Ulosmarssiin osallistumisesta ei makseta korvausta.

Akavalaisilla ulosmarsseilla vaaditaan maan hallitusta palaamaan suomalaiselle neuvottelujen tielle ja etsimään tasapainoisempia vaihtoehtoja työelämäheikennyksille. Akava on päätynyt järjestämään ulosmarssin, sillä Akavan esittämiin ratkaisuehdotuksiin tai useisiin neuvottelupyyntöihin ei ole saatu maan hallitukselta vastakaikua.

– Olemme koko syksyn ja alkuvuoden pyrkineet saamaan aikaan ratkaisua työmarkkinakriisiin ehdottamalla neuvottelutietä ja sopimista. Me haluamme, että hallitus kuuntelee akavalaisia, jotka ovat valmiita uudistamaan yhteiskuntaa. Hallitusohjelmassa on monia hyviä tavoitteita, mutta työelämäasioissa suunta on mielestämme väärä. Tällä toimenpiteellä ilmaisemme mielipiteemme entistä painokkaammin, kertoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren tiedotteessa.

– Olen vakuuttunut, että yhteistyöllä ja sopimalla päästään demokraattisessa yhteiskunnassa pidemmälle kuin hylkäämällä sopimisen perinne, Löfgren painottaa.

> Lue myös: Suomen neuvottelukulttuuri on umpikujassa – Viesti ry edellyttää päättäjiltä parempia neuvottelutaitoja”

Useimmiten kysytyt kysymykset

Mistä on kysymys?

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 klo 14. Ulosmarssi päättyy klo 16. Viestin kattojärjestö Akavan Erityisalat osallistuu ulosmarssiin, joka koskee työsuhteisia jäseniä ja opiskelijoita. Virkasuhteiset eivät voi osallistua ulosmarssiin työaikanaan.

Akavan jäsenjärjestöistä ulosmarsseihin osallistuvat seuraavat jäsenjärjestöt: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Keitä ulosmarssi 6.2. koskee?

Ulosmarssi koskee Viestin työsuhteisia jäseniä sekä opiskelijajäseniä julkisella ja yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa), Tampereella ja Turussa. Ulosmarssiin voivat osallistua myös muilla paikkakunnilla asuvat työsuhteiset jäsenet.

Virkasuhteiset eivät voi osallistua ulosmarssiin työaikanaan.

Viestin kattojärjestön Akavan Erityisalojen järjestöpäätös antaa työsuhteisille ulosmarssijoille suojan: työnantaja ei saa kohdistaa osallistujaan minkäänlaisia painostustoimia.

En ole työssä ulosmarssipaikkakunnalla, mutta haluan osallistua. Miten se onnistuu?

Vaikka Viestin kattojärjestö Akavan Erityisalat on mukana ulosmarssitapahtumissa vain Helsingissä, Tampereella ja Turussa, Akavan Erityisalojen hallituksen järjestöpäätös mahdollistaa ulosmarssin myös muilla paikkakunnilla asuville työsuhteisille jäsenille.

Mikäli et pääse tai voi tulla paikalle, voit osoittaa tukea osallistumalla aiheesta käytävään keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja jakamalla mielenilmaisuun liittyviä postauksia.

#ParemmanTyöelämänPuolesta

Miten ulosmarssi käytännössä tapahtuu?

Ulosmarssi tarkoittaa, että lopetat työnteon ja poistut työpaikalta tiistaina 6.2.2024 klo 14. Sama koskee opiskelijoita. Halutessasi voit kokoontua ulosmarssin aikana akavalaisiin tapahtumiin, jotka järjestetään Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Helsingissä järjestetään myös iltatapahtuma.

Voit tehdä työajanseurantaan uloskirjaus-merkinnän ja antaa jälkikäteen selvityksen, että olet ollut pois työstä poliittisen mielenilmauksen takia.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös ulosmarssiin liukumaa tai saldoja, mikä tarkoittaa sitä, että osallistut ulosmarssiin omalla ajallasi. Mielenilmaukseen osallistumisesta ei makseta korvausta, joten saldojen käyttäminen on hyvinkin ymmärrettävä vaihtoehto.

Miksi ulosmarssi järjestetään?

Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä työmarkkinakeskusjärjestö Akava mukana olevien jäsenjärjestöjen kanssa vastustaa osaa hallituksen työelämätoimista. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut  siihen. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa aloittaa neuvottelut tasapainottavista toimista. Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista. Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Kenellä on oikeus osallistua mielenilmaukseen?

Poliittinen mielenilmaisu (ulosmarssi tässä kohtaa) on kaikkien perusoikeus, mutta jokainen päättää kuitenkin osallistumisestaan itse. Virkasuhteessa olevat eivät voi osallistua poliittisiin mielenilmauksiin ja lakkoihin työaikana.

Poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua kaikki järjestäytymisestä riippumatta.

En ole liiton jäsen, voinko silti osallistua?

Voit. Poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua kaikki järjestäytymisestä riippumatta.

Saanko palkkaa, jos olen pois töistä mielenilmauksen vuoksi?

Työnantaja voi pidättää palkan mielenilmaukseen osallistumisen ajalta. Akavan Erityisalat ja Viesti ry ei maksa lakkoavustusta ulosmarssin ajalta tai siihen liittyvistä toimista. Myöskään muut ulosmarssien järjestämisessä mukana olevat akavalaiset liitot eivät maksa lakkoavustusta jäsenilleen ulosmarssin ajalta.

Halutessasi voit käyttää myös ulosmarssiin liukumaa tai saldoja, mikä tarkoittaa sitä, että osallistut ulosmarssiin omalla ajallasi.

Onko ulosmarssiin pakko osallistua?

Ulosmarssiin ei ole pakko osallistua ja osallistuminen on jokaisen jäsenemme itse päätettävissä oleva asia.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen?

Työsuhteisten työntekijöiden osalta ei voi kieltää.

Virkasuhteisten osalta voi kieltää, koska virkasuhteisille osallistuminen poliittiseen mielenilmaisuun on laitonta. Virkamieslainsäädännön perusteella virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Työnantaja ei saa esimerkiksi kerätä listoja mielenilmaisuun osallistujista.

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta?

Mielenilmaus ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa, sillä poliittista työtaistelua ei koske ennakkoilmoitusvelvollisuus. Kohteliasta on kuitenkin ilmoittaa etukäteen työnantajalle mielenilmaukseen osallistumisesta, jotta poissaolosi ei aiheuta kohtuutonta haittaa ja se voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa.

Voiko osallistumisesta tulla seurauksia?

Mielenilmaus on laillinen ja siihen on työsuhteisilla jäsenillä oikeus osallistua. Työnantajasi ei voi kieltää sinua osallistumasta tai ryhtyä vastatoimiin sinua kohtaan osallistumisen takia. Ainoa mahdollinen seuraus voi olla palkan pidättäminen ulosmarssin ajalta, ellet käytä ulosmarssiin liukumaa tai saldoja (ks. lisää kohdasta ”Miten ulosmarssi käytännössä tapahtuu”).

Työnantaja ei voi kohdistaa minkäänlaisia sanktioita yksittäiseen työsuhteiseen työntekijään, joka osallistuu oman ammattiliittonsa päättämään poliittiseen mielenilmaukseen työaikana. Sanktioilla ei saisi myöskään uhata. Jos sinua uhataan seuraamuksilla, ole yhteydessä Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan.

Voiko esihenkilönä osallistua ulosmarssiin?

Voit osallistua ulosmarssiin, vaikka olisit esihenkilö tai edustaisit työnantajaa.

Onko mitään muuta tapaa tukea akavalaista mielenilmausta?

Voit tukea akavalaista linjaa myös osallistumalla aiheesta käytävään keskusteluun sosiaalisessa mediassa tai jakamalla valmiita sisältöjä hashtagilla #ParemmanTyöelämänPuolesta.

Voit seurata keskusjärjestömme Akava ry ja kattojärjestömme Akavan Erityisalat somekanavia seuraavien viikkojen aikana. Myös Viesti on julkaissut kannanoton, jossa edellytämme päättäjiltä parempia neuvottelutaitoja. Halutessasi voit jakaa tai käydä tykkäämässä julkaisustamme sosiaalisessa mediassa.