Skip to content
Kolme tapaa, joilla yritykset oikeuttavat palkattomia yhteistöitä

ViestiStipendi ojennettiin tänä vuonna Vaasan yliopistossa viestintää opiskelevalle Iida Kulhualle, joka tutki palkattomien työtarjousten diskursiivista legitimointia vaikuttajamarkkinoinnissa. Pyysimme Iidaa kirjoittamaan tutkimuksen tuloksista artikkelin. Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta ja tuloksellista – samaan aikaan palkkauskäytänteet ovat epäselviä Sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnista on tullut viime vuosina yhä suositumpi tapa yrityksille ja organisaatioille markkinoida tuotteita ja palveluita sekä välittää sanomaansa. Vaikuttajamarkkinointi…