Kansallisarkisto etsii tiedottajaa – hae 20.1. mennessä

Kansallisarkistossa on haettavana tiedottajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde. Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.4.2020 lukien.

Tehtävä on viraston yhteinen ja se on sijoitettu hallintopalvelujen palvelualueelle. Tarvittaessa tehtävä voidaan siirtää toiselle palvelualueelle.

Tiedottaja toimii Kansallisarkistossa sekä työyhteisöviestinnän että ulkoisen viestinnän kentällä. Uuden strategiakauden alkaessa tiedottaja osallistuu viestintästrategiatyöhön ja tulevan toiminnan suunnitteluun.

Tiedottajan tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että verkkosivut ovat toimivat ja vastaavat erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tiedottaja luotsaa intranetuudistuksen maaliin, kouluttaa koko viraston uuden kanavan käyttöön ja koordinoi kanavan jatkokehitystä. Tiedottaja tukee kollegoita viestintään liittyvissä kysymyksissä, tuottaa sisältöjä eri kanaviin sekä osallistuu päivittäisviestintään ja markkinointiin. Toimenkuva on monipuolinen ja tarkentuu valittavan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta monipuolisista ja vastuullisista viestintätehtävistä sekä ajantasaisten viestintävälineiden hyvää tuntemusta. Arvostamme kokemusta erityisesti valtionhallinnon viestintätehtävissä toimimisesta. Tehtävään valittavalta odotetaan itsenäistä työskentelyotetta ja vahvaa aloitteellisuutta, kykyä tuottaa eri kanaviin laadukkaita sisältöjä sekä paineensietokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi

Tiedottajan työtehtävissä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan hyvä englannin kielen osaaminen.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy viraston palkkausjärjestelmän vaativuustason 8 mukaisesti. Palkan vaihteluväli on tällöin 2628,44-3811,24 euroa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävän sijoituspaikka: Helsinki
Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 20.1.2020.

Lue lisää ja hae paikkaa valtion sivuilta.