Skip to content

Edunvalvontaa vasta-alkajille, eli miten ja missä Viesti vaikuttaa


Julkaistu: 10.02.2015
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Blogi

Osallistuin lauantaina 7. helmikuuta Akavan Erityisalojen luottamushallinnon perehtymispäivään yhdessä muiden Viestin hallituksen jäsenten kanssa. Vaikka olen ollut Viestin hallituksessa mukana vuoden päivät, en voi väittää, että työmarkkinajärjestökenttä ja kaikki edunvalvontakuviot olisivat olleet itsellenikään täysin selviä. Perehtymispäivä tarjosikin rautaisannoksen ajankohtaista tietoa ja auttaa jatkossa hahmottamaan vaikuttamisen kanavia paremmin.

Kuvitus2014-Timo,Jukka,Heta,Riittaxs

Yhdessä vahva

Vaikka olemme kasvava yhdistys, on Viestillä yksinään melko vähän mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon “Isoissa Asioissa”. Osana Akavan Erityisaloja ja sen myötä myös keskusjärjestö Akavaa meillä on kuitenkin kaikki edellytykset saada jäsenillemme tärkeitä asioita ajettua myös emojärjestöjen agendalle.

Edistämme viestintäalalla työskentelevien korkeakoulutettujen etuja olemalla mukana tekemässä päätöksiä Akavan Erityisalojen hallituksessa ja sen alaisissa neuvottelukunnissa, jotka edustavat eri työelämäsektoreita: yksityisellä sektorilla, valtiolla, kunnissa, korkeakouluissa tai järjestöissä työskenteleviä, unohtamatta ammattinharjoittajia ja yrittäjiä.

Akavan erityisalojen hallituksessa Viestiä edustaa Riitta Käppi ja hänen varajäsenenään Tuula Laitinen. Viestillä on hyvä edustus myös monessa neuvottelukunnassa: yksityissektorin neuvottelukunnassa Riitta Käppi (jäsen) ja Tuula Laitinen (varajäsen), kunnan neuvottelukunnassa Paula Mecklin (jäsen), valtion neuvottelukunnassa Päivi Kaikkonen (varajäsen), korkeakoulutoimikunnassa Anne Hytönen (jäsen) ja Riitta Käppi (jäsen) sekä ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnassa Tiina Jäppinen (jäsen) ja Marja-Liisa Ripatti (jäsen).

Edunvalvontaa näkyvämmäksi?

Neuvottelukunnissa tapahtuva toiminta ja valmistelutyö on itse asiassa hyvin näkymätöntä suhteessa sen merkittävyyteen. Neuvottelukunnat välittävät Akavan Erityisalojen ja Akavan hallitukselle ajankohtaisia asioita työelämästä ja valmistelevat asioita hallituskäsittelyä varten. Juuri neuvottelukuntatyöhön aktiivisesti osallistumalla pystymme vaikuttamaan jo siihen, millaisia asioita hallitustasolla ylipäätään käsitellään, emme vain siihen, mikä päätös pöytäkirjaan kirjataan.

Tätä tärkeää työtä voisimme tuoda entistä näkyvämmäksi myös jäsenillemme. Olemme ajatelleet, että tieto tarjoamistamme koulutuksista, tapahtumista ja verkostoitumisesta muiden viestijöiden kanssa kiinnostaa jäseniä enemmän kuin työmarkkinaedunvalvonta, jolla turvaamme viestijöiden asemaa ja oikeuksia työelämässä.

Mutta onko näin? Ehkä jäsenemme kokisivat hyödylliseksi saada enemmän infoa myös ammattijärjestönsä ydintyöstä. Miten on, kiinnostaako edunvalvonta?

Heta Koski, hallituksen jäsen
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry

Ps. Keskustelemme myös somessa LinkedIn-ryhmässä, Twitterissä ja Facebookissa.