Skip to content

Ideoi, priorisoi ja delegoi – #viestimentorien parhaat vinkit viestijän uralle


Julkaistu: 16.06.2017
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Blogi

Viestin mentorointiohjelma 2016 – 2017 tuli päätökseensä kesän alussa. Elvis ry:n tiloissa järjestetyssä viimeisessä yhteistapaamisessa käytiin läpi mennyttä vuotta. Kuusi ohjelmassa mentorina toiminutta viestinnän konkaria, Anu Ruusila, Johanna Eiramo, Sari-Liia Tonttila, Sini Paloheimo, Kaisa Lipponen ja Piritta Seppälä, kertoi mentoripaneelissa parhaimmat vinkkinsä viestijän työelämään liittyen.

Käytä visiota ja tavoitetta työvälineinäsi. Vaikka jatkuvan muutoksen maailmassa pikkutarkan suunnittelun aika onkin ohi, tulee viestijällä olla tekemisensä tukena strategiasta johdetut visio ja tavoitteet. Ilman näitä työkaluja aika saattaa kulua turhaan säntäilyyn ja tulipalojen sammuttamiseen.

Ideoi, mutta uskalla myös luopua. Viestijältä odotetaan proaktiivisuutta. Menestyäkseen organisaatiossa viestijän tulee olla idearikas, toimeen tarttuva ja tulosta tuottava. Kun on osoittanut hyödyllisyytensä, on helpompaa perustella lisäresurssien tai vaikka ylennyksen tarpeellisuutta. Upeiltakin vaikuttavista ideoista tulee kuitenkin osata luopua, mikäli ne eivät käytännössä toimi.

Priorisoi. Viestijällä on ainakin jossain uransa vaiheessa liikaa töitä. Jokaisen tehtävän kohdalla onkin syytä miettiä, onko se ”nice to have” vai ”must have”.

Jos haluat enemmän vastuuta, työtehtäviä tai esimiesaseman, sinulla tulee olla pokkaa kertoa tavoitteistasi muille.

Jaa kokemuksiasi. Viestijät tekevät työtään usein yksin. Onkin tärkeää tavata kollegoja ja jakaa sekä iloja että haasteita verkostonsa kanssa. Voi olla helpottavaa huomata, ettei ole kokemustensa kanssa yksin.

Uskalla sanoa tavoitteesi ääneen. Urakehitys tapahtuu harvoin itsestään. Jos haluat enemmän vastuuta, työtehtäviä tai esimiesaseman, sinulla tulee olla pokkaa kertoa tavoitteistasi muille.

Janoa vastuuta. Ota vastuullesi projekteja ja luottamustehtäviä, joissa voit osoittaa johtamistaitoja. Jos haluat esimieheksi, käyttäydy esimiehen tavoin jo rivityössä.

 

Hyvä esimies johtaa myös itseään

Esimiehenä ei tule koskaan valmiiksi. Esimiestyössä parasta on se, että aina voi kehittyä. Tiimin työskentely helpottuu, mikäli tavoitteet muodostetaan yhdessä alaisten kanssa. Tärkeää on kyky delegoida ja luottaa omaan tiimiinsä: kun jokaiselle on annettu mahdollisuus tehdä työtään omalla tavallaan ilman liikaa hallinnointia, myös esimiehellä on tilaa hengittää.

Delegoi vain isoja kokonaisuuksia. Mikromanagerointi on monen työstään paljon vastuuta esimiehen haaste. Delegoimalla pienten yksityiskohtien sijaan isoja kokonaisuuksia mikromanagerointi vaikeutuu. Tämä säästää niin esimiehen kuin alaisenkin hermoja.

Jos pääsee toteuttamaan omaa inspiraatiotaan, saa virtaa myös vähemmän innostavien tehtävien hoitamiseen.

Anna muillekin mahdollisuus kerryttää esimieskokemusta. Joskus alkuun pääseminen esimieskokemuksen kerryttämisessä voi olla hankalaa. Jos organisaatiossa palkataan harjoittelijoita tai kesätyöntekijöitä, rekrytointivastuuta voi tarjota esimiestyöstä kiinnostuneelle alaiselle.

Pidä itsestäsi huolta. Jotta esimies voisi johtaa hyvin, on oltava henkisesti ja fyysisesti kunnossa. Huolenpitoon kuuluu myös se, että seuraa omaa intuitiotaan ja paloaan mahdollisista kyseenalaistamisista huolimatta. Omien visioiden toteuttamisesta saa virtaa myös vähemmän innostavien tehtävien hoitamiseen.

Ole kiva tyyppi. Huolimatta siitä, onko esimies vai alainen, on todella tärkeää olla kunnioittava, kohtelias ja ystävällinen: sellainen henkilö, jonka kanssa itsekin haluaisi tehdä töitä.

Viestin mentorointiohjelma kaudelle 2017 – 2018 alkaa syksyllä. Aktorihaku avataan kesän aikana, mutta mentoreita etsitään jo nyt. Haluaisitko toimia mentorina uransa alussa olevalle viestijäkollegalle? Ota yhteyttä Viestin toimistoon (toimisto@viesti.fi).