Viesti tarjoaa jäsenilleen ammatillista, yhteiskunnallista ja koulutuksellista edunvalvontaa sekä työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Edistämme viestijöiden yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä yhteistyötä.

Viestin jäsenet ovat palkansaajia, ammatinharjoittajia tai viestintää opiskelevia. Viesti on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö ja Akavan Erityisalat puolestaan on Akavan jäsenliitto. Siten olet Viestin jäsenenä Akavan työmarkkinaedunvalvonnan piirissä. Akavan neuvottelujärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät toimihenkilöt YTN. Niiden toiminta näkyy jäsenille työehtosopimuksina (TES) ja virkaehtosopimuksina (VES) sekä luottamusmiesverkostona.

Viestin jäsenenä saat seuraavat edut:

Viestin palkansaajajäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta Erikoiskoulutettujen työttömyyskassassa Erkossa. Voit saada työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta.

Ammattijärjestönä tehtäviimme kuuluu valvoa viestinnän ammattilaisten palkkausta, nostaa alan arvostusta sekä lisätä ammattikunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta. Ammatillista edunvalvontaa ovat myös koulutuspolitiikan seuraaminen ja yhteistyösuhteet alan muihin toimijoihin, kuten yrityksiin sekä koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Viestinnän työtä tekevän palkkatasoon vaikuttaa muun muassa työn vaativuus, jota arvioidaan työn sisällön sekä työtehtävien edellyttämän osaamisen ja vastuun perusteella. Viestin toimistosta saat henkilökohtaista palkkaneuvontaa, joka perustuu ajantasaisiin palkkaseurantatilastoihimme.

Kun haet uuteen työpaikkaan tai valmistaudut palkkaneuvotteluun, tutustu viestinnän palkkatutkimuksiin ja -tilastoihin sekä Viestin vähimmäispalkkasuositukseen. Kun valmistaudut kehityskeskusteluun tai olet päivittämässä toimenkuvaasi, voit hyödyntää Viestinnän työtehtävien vaativuustaso-ohjeistusta. Ohjeistukset on laadittu kuntien ja seurakuntien viestintään, mutta ohjeistuksia voi hyödyntää muillakin sektoreilla.

Työehtosopimuksiin liittyvää palkkaneuvontaa ja siihen liittyviä arviointiperusteluja antavat kunkin työnantajasektorin vastaavat laki- ja asiamiehet.

Jokaisella Viestin jäsenellä on oikeus 1-3 työpsykologin etävastaanottoon vuodessa. Työpsykologimme Karri-Pekka Kauppinen tukee jaksamistasi, antaa elämääsi perspektiiviä ja auttaa ajanhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on avoinna perjantaisin klo 13–17 ja on jäsenillemme maksutonta. Lue palvelusta lisää ja varaa oma aikasi täältä.

Viestin jäsenenä saat lakimiehiltä asiantuntevaa neuvontaa muun muassa työsopimuksen solmimiseen tai purkuun, irtisanomistilanteeseen, työehtosopimukseen ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Tietyin edellytyksin voit saada myös oikeusapua. Akavan Erityisalojen laki- ja asiamiesten yhteystiedot löydät täältä. Lisäksi työpaikallasi saattaa olla akavalainen luottamusmies, joka tukee sinua edunvalvonnallisissa asioissa.

Viestin jäsenetuihin kuuluu maksuton perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta.

Saat henkilökohtaista neuvontaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja juridista apua esimerkiksi asiakirjojen laadintaan. avioehtosopimus, avioero, omaisuuden ositus, perunkirjoitus, testamentti, perinnönjako.

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa antaa lakimies Tuire Torvela, tuire.torvela@akavanerityisalat.fi tai p. 020 123 5356.

Akavan Erityisalat on ottanut jäsenten turvaksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Korvauksen saaminen edellyttää, että jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta ja että erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Tapaturmavakuutus korvaa vapaa-aikana sattuneita tapaturmia. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa eikä siinä ole omavastuuta.

Matkustajavakuutus koskee vapaa-ajalla tehtäviä kotimaan- ja ulkomaanmatkoja, mutta se on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Vakuutus sisältää mukana matkustavat, alle 20-vuotiaat lapset. Matkavakuutukseen ei sisälly matkatavaravakuutusta.

Vakuutuksen numero on painettu jäsenkorttiisi. Jos sinun tarvitsee käyttää vakuutusta, ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiö Turvaan.

Tapahtumat on suunniteltu tukemaan jäsenten ammatillista kehittymistä ja edistämään verkostoitumista. Teemme esimerkiksi vierailuja kiinnostaviin ja ajankohtaisiin yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Viestin jäsenenä voit myös osallistua maksutta Akavan Erityisalojen järjestämiin tapahtumiin.

Viestin jäsenenä saat monipuolista ja laadukasta koulutusta maksutta tai edullisesti. Järjestämme koulutuksia ja kursseja, joilla käsitellään viestinnän tuoreimpia ilmiöitä ja työkaluja.

Viestin jäsenenä voit hyödyntää Akavan Erityisalojen henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa. Saat tukea urasuunnitteluun, työnhakuun tai omassa työssäsi kehittymiseen.

Lisäksi Viestin verkkosivuille on koottu avoimia viestinnän työpaikkoja. Jatkuvasti päivittyvältä listalta näet alan uusimmat työpaikkailmoitukset.

AEK-Koulutussäätiö myöntää Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenille apurahoja esimerkiksi tutkimuksiin, koulutuksiin sekä ammattien ja oppimateriaalien kehittämiseen. Säätiö ei myönnä apurahoja opinnäytetöihin. Sen sijaan Viesti jakaa vuosittain neljä ViestiStipendiä, joilla halutaan kannustaa lopputyötään viimeisteleviä opiskelijoita.

Mentorointi tapahtuu aktorin ja mentorin parityöskentelynä. Aktori on tyypillisesti viestinnän ammattilainen, joka tarvitsee tukea työurallaan. Mentori puolestaan on kokenut alan kollega. Mentoroinnin tarkoituksena on siirtää hiljaista, ammatillista käytännön tietoa eteenpäin.

Yrittäjät

Viestin jäsenedut ammatinharjoittajalle ja yrittäjälle ovat samat kuin palkansaajalle lukuun ottamatta työttömyysturvaa. Ammatinharjoittajan ja yrittäjän on itse vakuutettava itsensä työttömyyden varalta yrittäjien työttömyyskassassa. Toisaalta lisäetuna on ammatinharjoittajapörssi, jota ylläpitää Akavan Erityisalat. Jos olet viestinnän ammatinharjoittaja, tuo osaamisesi esiin ja liity ammatinharjoittajapörssiin listaamalla myymäsi palvelut.

Eläkeläiset

Eläkeläisjäsenenä maksat alennettua jäsenmaksua mutta saat silti jäsenetumme. Ainoastaan liiton vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus on voimassa vain sen vuoden loppuun, kun vakuutettu täyttää 68 vuotta.Voit osallistua Viestin tapahtumiin, vierailuihin ja koulutuksiin. Viestinnän alan konkarina voit toimia oivana tukena ja neuvonantajana nuoremmille.

Jäsenmaksusta vapautetut

Jäsenedut pysyvät voimassa vaikka sinut vapautettaisiin tilapäisesti jäsenmaksusta. Jäsenmaksuvapautus koskee päätoimisia opiskelijoita, opintovapaalla olevia ja Kelan päivärahalla olevia.

Lisätietoa jäsenmaksuista löydät täältä.