Opiskeletko viestintää yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa? Oman alan ammattilaisten joukkoon kannattaa liittyä jo opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijajäsenenä saat täydet Viestin ja kattojärjestömme Akavan Erityisalojen jäsenedut ja -palvelut. Voit myös alkaa kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaasi jo opintojesi aikana. Mikäli ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellyttämää työssäoloehtoa on kertynyt riittävästi, voit päästä ansiosidonnaiselle päivärahalle jopa heti valmistumisesi jälkeen.

Jos liityt Viestin jäseneksi nyt, voit voittaa 100 euron Superlahjakortin. Sen käyttökohteen voit valita vapaasti yli 100 liikkeen ja elämyksen joukosta. Lahjakortti arvotaan joka kuukauden 15. päivä, ja siihen osallistuvat kaikki edellisen kuukauden aikana Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöihin liittyneet opiskelijat.

Oman alasi ammattijärjestö on silta viestinnän ammattilaisten pariin ja työelämään. Viestin jäsenenä saat eväitä työuran aloittamiseen, työntekoon ja uralla kehittymiseen. Jäsentapaamisissa saat tietoa viestintäalan kehityksestä, palkoista ja tapahtumista sekä voit solmia kontakteja oman alasi ammattilaisiin.

Voit myös hakeutua Viestin hallituksen opiskelijaedustajaksi tai opiskelijatyöryhmän jäseneksi ja osallistua Akavan Erityisalojen opiskelijatoimintaan. Viestin hallituksessa on kutsuttuna mukana kaksi viestinnän opiskelijaa. Heidän tehtävänään on tuoda hallituksen keskusteluihin ja päätöksentekoon opiskelijoiden näkökulmaa sekä nostaa esille opiskelijoille ajankohtaisia asioita. Hallituksen alaisuudessa toimivan opiskelijatyöryhmän tarkoituksena on edistää viestinnän opiskelijoiden asioita sekä heidän näkyvyyttään ja kuuluvuttaan.

Viesti valvoo viestintäalan koulutuspolitiikkaa yhdessä Akavan Erityisalojen ja Akavan kanssa. Viesti muun muassa on Opetushallituksessa toimivan Viestintäalan koulutustoimikunnan jäsen. Toimikunta seuraa työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä, ennakoi muutoksia ja välittää näkemyksensä koulutustarpeista Opetushallitukselle.

Työharjoittelu

Viestinnän työharjoittelu on tärkeä osa opiskelijan tutustumista oman alansa tyypillisiin työtehtäviin ja työelämään. Autamme sinua pitämään huolen siitä, että työsopimuksesi on kunnossa ja saat oikeaa palkkaa. Palkkapyyntöä kannattaa perustella omalla osaamisella ja sillä, että työpanoksesi on organisaatiolle tuottavaa ja arvokasta. Kerro aiemmista työkokemuksistasi ja kartuttamastasi viestinnän osaamisesta. Tutustu Viestin palkkasuosituksiin, joissa on myös suositus viestinnän työharjoittelusta maksettavasta palkasta.

Työharjoitteluun ja kesätyöhön valmistautuville jäsenille on saatavana myös Työharjoittelu- ja kesätyöopas. Oppaan löydät kirjautumalla Akavan Erityisalojen verkkoasiointiin.


ViestiStipendi-apuraha

Työstätkö viestinnän alan gradua tai opinnäytetyötä? Viesti ry jakaa vuosittain neljä ViestiStipendiä, joilla haluamme kannustaa opiskelijoita ja tuoda esille kiinnostavaa viestinnän tutkimusta.

ViestiStipendejä on myönnetty vuodesta 2011 alkaen. Stipendityöt ovat edustaneet monipuolisesti viestinnän tutkimusta yli oppiainerajojen. Valmistuneet työt on listattu Tutkimuksia-sivulle.

Kuinka ViestiStipendiä haetaan?

ViestiStipendejä jaetaan keväisin ja syksyisin. Tiedotamme seuraavasta ViestiStipendi-hausta hyvissä ajoin.

Kerro vapaamuotoisessa, maksimissaan kahden sivun mittaisessa hakemuksessasi

  • mitä tutkitaan
  • miten tutkimus suoritetaan
  • mikä tutkimuksen tieteellinen merkitys on
  • mitä kiinnostavaa tietoa tutkimus tarjoaa viestinnän asiantuntijalle ja miten sitä voi soveltaa työelämässä
  • millainen on työsi realistinen valmistumisaikataulu
  • millaisia kuluja tutkielman tekeminen on aiheuttanut tai tulee aiheuttamaan

Huomioithan hakemustasi lähettäessäsi seuraavat asiat:

  • Avaa hakemuksessasi selkeästi sitä, miksi tutkimasi ilmiö on viestijän työn kannalta mielenkiintoinen ja merkittävä.
  • Pohdi, soveltuuko aihe Viestin viestintäkanaviin, kuten verkkosivuille, uutiskirjeisiin ja seminaareihin.
  • Panosta hakemuksen selkeyteen ja napakkuuteen. Vinkkejä hakemuksen tekemiseen löytyy Viestin blogista Laura Ticklénin kirjoituksesta.

Raati painottaa valinnoissaan loppusuoralla tai valmiina olevia töitä.
Hakijan tulee olla Viesti ry:n jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Viestin hallituksen valitsema raati arvioi hakemukset anonyymeina eli raatia varten hakemuksista poistetaan kaikki hakija-, oppilaitos- ja ohjaajatiedot. Viestin hallitus julkistaa päätöksen stipendin saajista noin kuukauden kuluttua hakuajan umpeutumisesta.

Onnea hakuun!

Jäikö kysyttävää? Lisätietoa apurahasta saat Viestin toimistolta, toimisto@viesti.fi.