Työttömyys on normaali vaihe uran varrella ja voit saada työttömyytesi aikana tukea. Jos jäät työttömäksi, muistathan ilmoittautua heti TE-toimistoon. Päivärahaa voi saada vain työttömänä työnhakijana oleva henkilö.

Viestin jäsenet kuuluvat Erityiskoulutettujen työttömyyskassaan Erkoon. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassalle aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua TE-toimistoon ilmoittautumisesta.

Tutustu tästä myös päivärahalaskuriin.

Toimintaohje

  1. Rekisteröidy viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä TE-toimistoon joko verkossa tai ottamalla yhteyttä lähimpään TE-toimistoon. Jos työnhaku ei ole ollut voimassa, ei päivärahaa makseta takautuvasti työttömyyden alusta. Ilmoita TE-toimistossa työttömyyskassasi nimi: Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko.
    HUOM. Jos sait työnantajaltasi työsuhteen lopettamisesta johtuneen tukipaketin (nk. kultaisen kädenpuristuksen), huomaathan, että se vaikuttaa työttömyyspäivärahan aloitukseen (rahakorvauksen jaksotus). Työnhaku on pidettävä voimassa myös tukipaketin ajan, vaikka ansiopäivärahaa ei vielä saisikaan.
  2. Seuraa TE-toimiston Oma asiointi -palvelusta, että lausunto työttömyysetuuttasi varten menee perille Erkoon.
  3. Voit tehdä kassalle ansiopäivärahahakemuksen noin kahden viikon työttömyyden jälkeen. Hakemuslomakkeen saat Erkon sivuilta tai TE-toimistosta. Lähetä hakemus suoraan Erkoon (ei Viestin toimistoon). Erkon päivärahalaskurilla saat suuntaa-antavaa tietoa päivärahasi suuruudesta.
  4. Täytä TE-toimiston CV-netti huolella ja ole aktiivinen työnhaussa. Myös osa- ja määräaikaiset työt kannattaa huomioida. Ne ovat usein väylä pysyvään työhön.
  5. Tee jäsenrekisteriimme ilmoitus työtilanteesi muutoksesta joko verkossa tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin.
  6. Jäsenmaksu tulee maksaa myös Erkon etuuksista. Voit maksaa jäsenmaksun itse tai antaa kassalle valtakirjan jäsenmaksujen perintää varten.
  7. Kun työtilanteesi muuttuu, ilmoita muutoksesta TE-toimistoon ja Viestin jäsensihteerille.

Työttömyysturvaa koskevan lain mukaan saat ansiosidonnaisen päivärahan, jos täytät palkansaajan työssäoloehdon.

Se edellyttää, että olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (=tarkastelujakso) ja että työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Vaatimuksina ovat myös, että olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään puoli vuotta ennen työttömyyden alkua ja että kokoaikatyön palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, palkan on oltava ollut vähintään 1 189 e/kk.

Freelancerin työaika ja palkka saattavat jäädä niin alhaisiksi, että ehdot viikkotyöajasta tai ansiotasosta eivät täyty. Työssäoloehtoa voi kerryttää useammasta työsuhteesta 40 tuntiin saakka.

Opiskelija voi kerryttää itselleen työssäoloehtoa opiskelujensa aikana. Päätoiminen opiskelu pidentää tarkastelujaksoa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla viestintää.

Osa-aikaisesti työskentelevän kannattaa säilyttää palkkakuitit, työtodistukset ja mahdolliset tuntilistat. Kirjaa viikoittain muistiin työaikasi ja palkkasi. Päivärahaa haettaessa tiedot ovat tarpeellisia Erkolle. Lisätietoa työttömyysturvasta saat suoraan työttömyyskassasta, www.erko.fi.

Viestin yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten täytyy itse liittyä ammatinharjoittajien työttömyyskassaan, Suomen Yrittäjien Työttömyyskassaan (SYT) tai Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT).

 

Lomautus

Voit saada ansioihin suhteutettua päivärahaa lomautuksen tai vapaaehtoisen vuorotteluvapaan ajalta.

Lomautus katsotaan kokoaikaiseksi, jos se kestää kalenteriviikon. Kokonaan lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa. Jos työaikaasi on lyhennetty lomautuksen takia, voit hakea soviteltua päivärahaa.

Päätös lomautuksesta kuuluu työnantajalle. Työntekijän ei tule sopia lomautuksesta, koska sopiminen saattaa vaikuttaa työttömyyspäivärahaoikeuteen.