Skip to content

Viesti ry on viestijän oma ammattijärjestö

Voit hakea Viestin jäseneksi, jos

 • Teet töitä viestinnän, markkinoinnin, johtamisen, median tai vuorovaikutuksen parissa millä tahansa sektorilla.
 • Olet asiantuntija viestinnän, markkinoinnin, johtamisen, median tai vuorovaikutuksen aiheissa.
 • Opiskelet pää- tai sivuaineena viestintää, markkinointia, media-alaa tai vuorovaikutusta.

Keitä viestiläiset ovat?

Viestistä löytyy viestinnän asiantuntijoita laajasti kaikilta sektoreilta koko Suomesta. Viestiläisten koulutustaustat vaihtelevat, mutta meitä yhdistävät viestinnän asiantuntijuus ja viestinnän työtehtävät. Myös johtaminen on monelta osin viestintää. Viestiläisten työtehtävät liittyvät usein esimerkiksi johonkin näistä:

 • Monipuolinen sisällöntuotanto, copywriting, konseptisuunnittelu
 • Mediaviestintä, tiedottaminen, PR, sidosryhmäsuhteet
 • Markkinointiviestintä, mainosviestintä, brändi, vaikuttajamarkkinointi
 • Asiakaskokemus, työntekijäkokemus, työnantajamielikuva, sitouttaminen
 • Sisäinen viestintä, työyhteisöviestintä, organisaatiokulttuuri, HR
 • Konsultointi, valmentaminen, opettaminen, coaching
 • Viestinnän mittaaminen, analytiikka, raportoiminen, tutkiminen
 • Viestinnän ja/tai markkinoinnin johtaminen, projektijohtaminen, johtoryhmätyöskentely
 • Strategia, suunnittelu
 • Muutosviestintä, kriisiviestintä
 • Kielenhuolto, selkokieli
 • Saavutettavuus
 • Vastuullisuus
 • Vaikuttaminen 
 • Viestintäyrityksen johtaminen

Pohditko vielä, onko Viesti oikea ammattijärjestö sinulle? Ota meihin yhteyttä!

toimisto@viesti.fi 

044 700 4044