Skip to content

Työttömyyskassa

Jos olet palkansaaja, saat Viestin jäsenenä työttömyyskassan edut samalla jäsenmaksulla. Tämä tarkoittaa sitä, että sinut on vakuutettu työttömyyden tai lomautuksen varalta työttömyyskassa Erkossa eli voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai muuta rahallista tukea.

Näin varmistat, että työttömyyskassa kuuluu jäsenyyteesi

Työttömyyskassaan liittyminen edellyttää, että olet palkkatyössä.

Työttömyyskassan saa liitettyä jäsenyyteen liittymisen yhteydessä tai myöhemmin.

  1. Kun liityt Viestin jäseneksi, ilmoita liittymislomakkeessa halukkuutesi liittyä myös työttömyyskassa Erkoon.
  2. Jos aloitat palkkatyöt sen jälkeen, kun olet liittynyt Viestin jäseneksi, voit hakea työttömyyskassan jäsenyyttä tällä lomakkeella.
  3. Etkö ole varma kuuluuko työttömyyskassa jäsenyyteesi? Voit varmistaa asian Jäsenpalveluista.

Työttömyyskassan edut

Ammattijärjestön jäsenyys on työelämän vakuutus. Kun työttömyyskassa Erkon jäsenyys kuuluu jäsenmaksuusi, voit saada rahallista tukea seuraavissa tilanteissa:

Työttömyyskassasta maksetaan ansiopäivärahaa lain mukaisesti

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, voit saada työttömyyskassasta rahallista tukea eli ansiopäivärahaa. 

Jotta voit saada työttömyyskassasta ansiopäivärahaa, sinun tulee täyttää nämä ehdot:

  1. Jäsenyysehto

Sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 kalenteriviikkoa eli noin 6 kuukautta ennen kuin joudut työttömäksi tai lomautetuksi.

  1. Työssäoloehto

Sinun on täytettävä myös työssäoloehto työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon täyttymistä tarkastellaan 28 kuukauden ajalta ennen kuin jäät työttämäksi tai sinut lomautetaan. 

Näiden 28 kuukauden aikana:

  • Olet ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään 26 kalenteriviikkoa ennen kuin jäät työttömäksi. 
  • Olet tehnyt töitä vähintään 18 tuntia viikossa.
  • Olet saanut työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Jos alalla ei ole työehtosopimusta, olet saanut kokoaikatyöstä vähintään 1331 euroa kuukaudessa vuonna 2023 (1283 €/kk vuonna 2022).

> Lue tästä, mitä laki sanoo työttömyysturvasta.

Kysyttävää ansiosidonnaisesta tai korvauksista? 

> Ota yhteyttä Erkon asiakaspalveluun.