Skip to content

Koronavirus vaatii jatkuvaa viestintää – miten päivystys järjestetään?


Julkaistu: 16.03.2020
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Moni viestijä päivystää koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Ainakin kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtionhallinnon viestinnän asiantuntijat ovat valmiudessa tällä hetkellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. On tärkeää muistaa, että viestinnän päivystyksen on lähtökohtaisesti perustuttava vapaaehtoisuuteen.

 

Työaikalaissa puhutaan päivystyksen sijaan varallaolosta. Varallaolon aikana työntekijän on oltava työnantajan tavoitettavissa niin, että hänet voidaan kutsua työhön. Jos työpaikalla halutaan sopia viestinnän varallaolosta, samalla pitää sopia sen reunaehdoista ja työntekijän saamasta korvauksesta.

Jos työnantaja pyytää sinua päivystämään, sovi ainakin näistä asioista:

  • Milloin pitää olla tavoitettavissa?
  • Kuinka nopeasti on oltava valmiina tekemään työtä, jos kutsu töihin tulee?
  • Pitääkö mennä työpaikalle vai voiko työtä tehdä etänä kotoa tai vapaa-ajan asunnolta?
  • Millaiset työvälineet pitää olla käytettävissä?
  • Miten varallaolo korvataan, rahana vai vapaana?

 

Kriisiviestintää ei tehdä talkootyönä

Varallaolosta pitää saada erillinen korvaus. Korvauksen määrä on yleensä määritelty virka- tai työehtosopimuksessa: esimerkiksi kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) korvauksen suuruus on 20-30 prosenttia tavallisesta tuntipalkasta tai vastaava vapaa-aika. Jos varallaoloaikana joutuu työhön, siitä maksetaan lisä- tai ylityökorvaus sekä mahdolliset muut lisät. Jos työpaikallasi ei noudateta mitään työehtosopimusta, pyydä sopimus varallaolosta ja sen ehdoista kirjallisena.

Varallaolo ei saa muodostua liian kuormittavaksi. Esimerkiksi saman työntekijän jatkuva varallaolo ympärivuorokautisesti tai joka viikonloppu ei ole suotavaa. Jos koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne jatkuu pitkään, organisaatioiden pitää huolehtia viestinnän asiantuntijoiden riittävistä lepoajoista. Jatkuvaa viestintää tarvitaan, mutta työntekijällä on oltava aikaa myös työstä palautumiseen.

 

Anu von Lode
@valkeajarvi
Viestin varapuheenjohtaja ja Akavan Erityisalojen hallituksen varsinainen jäsen
Viestinnän asiantuntija, Kela

 

Lyhyesti varallaolosta:

  • Perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen
  • On vapaaehtoista (viranhaltija ei voi kuitenkaan kieltäytyä tietyissä tilanteissa)
  • On korvattava rahana tai vapaana
  • Jos varallaoloaikana joutuu työhön, siitä maksetaan lisä- tai ylityökorvaus

 

Lisätietoa: