Skip to content

Kuka päivystää kriisejä ja maineriskejä kesälomalla?


Julkaistu: 28.06.2023
Kirjoittaja: Anni Haaparanta
Kategoria: Kannanotto, Yleinen

Vaikka Suomi hiljenee kesäksi, sosiaalinen media elää lomallakin. Kriisit tai maineriskit voivat muodostua somen 24/7 luonteesta johtuen milloin tahansa.

Tällöin viestinnän ammattilaisten tehtävänä on selvittää kriisiä ja ehkäistä mainehaitat, jotka voisivat vahingoittaa esimerkiksi liiketoimintaa tai organisaation luotettavuutta. Viestijät vastaavat kriiseihin liittyvästä viestinnästä medialle, kansalaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

–Valitettavasti somessa syntyvät kriisit eivät katso kelloa tai lomia. Työpaikoilla on tärkeää luoda selkeät pelisäännöt somepäivystykseen, sovittava korvauksista ja vastuista etukäteen sekä ymmärtää somen tuoma kuormitus työntekijän palautumiselle, muistuttaa Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo.

Työaikalaki edellyttää, että työnantaja ja työntekijä sopivat varallaolon korvauksista

Työaikalaista tai työehtosopimusten säädöksistä huolimatta somekanavien päivystämiseen käytettyä aikaa ei korvata lähes puolelle viestinnän ammattilaisista, selviää Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n tekemästä kyselystä. 

Kyselyyn vastasi 212 viestinnän ja sosiaalisen median ammattilaista.

Vain 6 prosenttia vastaajista saa erikseen sovitun päivystys- tai varallaolokorvauksen rahana. Noin kolmasosa vastaajista (31 %) kertoo saavansa somekanavien päivystämisestä korvauksen esimerkiksi vastaavana vapaana tai että päivystystyö on huomioitu kokonaispalkassa. Vastaajista 9 prosenttia ei tiedä, saako korvausta vai ei.

– Ongelmana on, että nykyinen työlainsäädäntö tai työ- ja virkaehtosopimukset eivät tunnista sosiaalisen mediaan liittyvää päivystystyötä, joka ei ole varsinaista varallaoloa, muttei aina varsinaista hälytystyötäkään. Sosiaalisen median päivystystyö on aktiivista tarkistelua ja aiheuttaa kognitiivista kuormitusta eri tavoin kuin pelkkä puhelimen pitäminen taskussa, mitä perinteisellä varallaolon määritelmällä tarkoitetaan. Viestinnän työssä varallaolosta ei välttämättä makseta mitään, osassa ei edes silloin kun tilanne edellyttää vaativiakin kriisinhallintatoimia, kertoo Repo.

Somepäivystyskysely toteutettiin toukokuussa 2023 ja siihen vastasi 212 viestinnän ja sosiaalisen median ammattilaista. Vastaajista suurin osa kertoo työskentelevänsä yksityisellä sektorilla, kunnalla, järjestöissä tai valtiolla. 

Viesti ry on julkaisemassa sosiaalisen median päivystämiseen korvaussuosituksen syksyn 2023 aikana.