Skip to content

Kuntien viestintään päivystysohjeet – ammattijärjestöiltä palkkaopas


Julkaistu: 04.12.2019
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Kuntaviestijät tekevät yhä enemmän työtä iltaisin ja viikonloppuisin. Miten kunta-alalla korvataan esimerkiksi lisääntyvä somepäivystys? Viestin, Akavan Erityisalojen ja Kumulan uudessa palkkaoppaassa annetaan ensimmäistä kertaa suositus kuntaviestinnän päivystystyöstä ja varallaolosta.

 

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti, Akavan Erityisalat ja Kuntien asiantuntijat – KUMULA ovat tehneet oppaan, joka auttaa sekä kuntaviestijöitä että heidän esihenkilöitään hahmottamaan viestinnän merkitystä ja viestintätyön vaativuutta sekä suunnittelemaan sitä, miten viestinnän päivystys esimerkiksi kriisitilanteessa hoidetaan.

Kuntaviestijöiden pitää olla monista syistä tavoitettavissa säännöllisen työajan ulkopuolella ja reagoida tarvittaessa nopeastikin.

– Monessa kunnassa viestintää on ajauduttu hoitamaan iltaisin ja viikonloppuisin asiaa sen enempää linjaamatta. Selkeät pelisäännöt viestinnän varallaolosta ovat puuttuneet ja jäseniltämme tulee tästä kysymyksiä. Oppaamme koettaa vastata näihin kysymyksiin, kertoo kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

– Viestijän työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että varallaoloon liittyvistä yksityiskohdista on sovittu yhdessä hyvissä ajoin. Lisäksi suunnittelu tuo varmuutta: kaikki osapuolet tietävät, mitä heiltä toivotaan ja millainen korvaus varallaolosta on odotettavissa, sanoo kuntaviestijöitä edustavan ammattijärjestö Viesti ry:n viestintä- ja järjestöpäällikkö Laura Piiroinen.

–  Jotta kuntien viestinnän asiantuntijat voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, on heidän palkkauksensa oltava kunnossa ja työnkuvat kirkastettuja. Joskus viestinnän tehtävien määrittely on vaikeaa. Siksi teimme kuntaviestijän oppaan auttamaan viestijän työn vaativuuden ja palkkauksen arvioinnissa, Piiroinen sanoo.

 

Viestintä on kunnille elinehto

 

 – Viestinnän asiantuntijat ovat kunnissa merkittävässä roolissa rakentamassa hallinnon avoimuutta ja luottamusta sekä tukemassa kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon. Viestintä on avainasemassa myös kunnan elinvoimaisuuden kannalta, muistuttaa Kuntien asiantuntijat – KUMULAn toiminnanjohtaja Jussi Näri.

– Edelläkävijäkunnissa ja -kaupungeissa viestinnän merkitys ymmärretään jo hyvin. Toivomme, että oppaastamme tulee hyvä työkalu kuntien johdolle ja henkilöstöhallinnolle, joissa toimii paljon Kumulankin jäseniä.

Oppaan ovat kirjoittaneet toiminnanjohtaja Siina Repo Viesti ry:stä ja neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

Tutustu kuntaviestinnän palkkaoppaaseen tämän linkin kautta.

 

 

Lisätietoja:

 

Kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422

Viestintä- ja järjestöpäällikkö Laura Piiroinen, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti, puh. 044 700 4044, laura.piiroinen@viesti.fi

Toiminnanjohtaja Jussi Näri, Kuntien asiantuntijat – KUMULA, puh. 0400 816 284

 

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ja Kuntien asiantuntijat – KUMULA ovat Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiä.