Skip to content

Näin neuvottelet palkastasi viestinnässä


Julkaistu: 13.12.2018
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Vuosi lähenee loppuaan, vuoden tuloksia summataan ja moni asettaa parhaillaan tavoitteita uudelle vuodelle. Osa valmistautuu tai käy läpi kehityskeskusteluita ja palkkaneuvotteluita tai on siirtymässä kokonaan uusiin haasteisiin.

Miten siis lähteä neuvottelemaan palkasta, arvioimaan omaa osaamistaan sekä tuloksiaan ja todistamaan, että juuri minä olisin sellaisen oikein mukavan palkankorotuksen väärti.

Perinteisesti palkkaneuvotteluissa on kehotettu tuomaan esiin omien tehtävien vaativuutta, omaa työkokemusta ja koulutusta. Tämä ei kuitenkaan enää tämän päivän palkkaneuvotteluissa riitä. Nyt ajatellaan enemmän niin, että kokemusta ja koulutusta voi kyllä olla melkein kenellä vain, mutta erityisvahvuudet ja yksilön tuoma hyöty yhteisölle ovat ne mitkä lopulta ratkaisevat.

Myös työyhteisötaidot ovat sellaisia, jotka kannattaa nostaa esiin palkkakeskustelussa. Työnantajalle on erittäin tärkeää, että tiimi toimii. Toraileva yhteisö on väsyttävä sekä työntekijöille että johtajalle.

Laita siis vaikkapa start up -yrityksen toimitusjohtajan hattu hetkeksi päähäsi ja asetu työnantajan asemaan: millaisen tyypin sinä palkkaisit ja oletko kenties itse sellainen? Mitkä asiat osaamisessasi ansaitsivat erityisesti huomiota?

Työnantajat tykkäävät tuloksista ja siitä, että homma toimii. He eivät aina huomaa kaikkea, mitä osaamme, joten omaa häntää on hyvä nostaa välillä itse.

 

Tuo esiin onnistumisia – mikä meni nappiin tänä vuonna?

Viestinnän työ on usein amebamaista, sen alkua ja loppua on vaikea erottaa toisistaan ja työ valuu helposti vapaa-ajalle. Joukosta on kuitenkin mahdollista bongata numeerisiakin tuloksia, onnistumista ja tavoitteiden ylittämistä.

Kun haluat sanoittaa palkkaneuvottelusi uudelle tasolle, testaa tuoda vaikkapa näitä vahvuuksia esiin itsestäsi:

 

 • Mitä uutta ja hyvää tuot työyhteisöösi?
 • Miten olet auttanut muita onnistumaan?
 • Millaisissa asioissa olet itse onnistunut työssäsi ja miten se on sinua ilahduttanut?
 • Millaisia aloitteita, kehitystyötä tai ideoita olet tuonut tiimillesi tai työyhteisöllesi ja millaista parannusta ne ovat tuoneet organisaatiollesi?
 • Miten asiakkaat tai sidosryhmät ovat hyötyneet tekemästäsi työstä?
 • Miten vastuusi, tavoitteesi, tehtäväsi, asiakas- tai sidosryhmäkenttäsi on viime aikoina kasvanut?
 • Oletko mahdollisesti opettanut tai valmentanut muita työyhteisössäsi?
 • Miten erilaiset toteuttamasi kampanjat ovat parantaneet organisaationne näkyvyyttä tai jopa myyntiä?
 • Miten paljon somen seuraajamääränne ovat kasvaneet, miten some on ollut ansiostasi vaikuttavampi ja miten olet henkilökohtaisesti urakoinut päästäksesi parempiin sometuloksiin?
 • Miten visuaalisuutenne on parantunut tai kehittynyt ansiostasi?
 • Miten olet onnistunut tekemään organisaatiosi strategian mukaisia asioita viestinnässä ja siten auttanut toteuttamaan organisaatiosi perustehtävää?
 • Kerro mahdollisesta asiakaskuntanne laajentumisesta tai heidän tarpeidensa kasvusta, minkä ansiosta olet ottanut haltuun yhä eritellympiä kohderyhmiä ja monipuolisempia toiveita
 • Millaista kehitystä olet saanut aikaan yleisesti organisaationne viestinnässä?
 • Mistä asioista olet saanut kiitosta ja sinua on kehuttu?
 • Kerro, miten ansiostasi viestinnän mittareita käytetään nyt entistä kehittyneemmin ja miten tämä on hyödyttänyt koko organisaatiota
 • Kerro, miten olet onnistunut kehittämään organisaationne äänensävyä, viestintästrategiaa tai viestintä- ja somesuunnitelmaa
 • Miten paljon olet tavoittanut tärkeitä sidosryhmiinne kuuluvia ihmisiä järjestämissänne tapahtumissa, tapaamisissa tai tilaisuuksissa?
 • Kuvaile miten tärkeät kiinnostuksen kohteesi auttavat myös organisaatiotasi eteenpäin
 • Millaisia tavoitteita sinulle on aiemmin asetettu ja miten olet ylittänyt ne, tai vähintään päässyt hyvin tavoitteisiisi?
 • Tuo esiin, jos olet hankkinut täydennyskoulutusta tai uutta osaamista ja miten se on tehnyt sinusta paremman osaajan
 • Onko sinulla kenties osaamista, jota voi vielä jatkossakin hyödyntää työssäsi tai oletko valmis ottamaan lisää vastuuta?
 • Kerro myös, missä aiot itseäsi ensi vuonna kehittää

 

Aseta palkkatoiveesi pohjautuen alan tilastoihin tai muuhun todelliseen tietoon. Varaudu kertomaan konkreettisesti vertailutiedosta, kuten jos esimerkiksi tiedät että kilpailija maksaa paremmin. Voit myös tunnustella varovasti, avautuisivatko kollegasi juttelemaan palkoistaan.

Hyvänä työkaluna neuvottelusi perustana viestinnän alalla voit käyttää ainakin meidän Viesti ry:n palkkasuosituksia, jotka pohjautuvat alan todellisiin palkkoihin. Kerro, että osaamisesi lisäksi alan mediaanipalkat huomioiden sinulle olisi luontevaa maksaa parisataa enemmän.

Rakenna palkkapyynnölle myös aina konkreettiset perustelut, joiden pohjalla on juuri sinun tuomasi lisäarvo työpaikallesi. Perustelujen on oltava hyvin linjassa työnantajasi tarpeiden kanssa. Se, että kuukausimenosi ovat kasvaneet, ei ole peruste palkankorotukselle.

On siis hyvä tutustua työnantajan ajatuksiin ja kuunnella hänen toiveitaan herkällä korvalla. Sieltä saattaa löytyä paikka, johon voit kohdentaa palkkatoivomuksesi. Jos pomosi arvostaa yli kaiken analytiikkaosaamista ja sinulla on juuri sitä, ei kannata painottaa pelkkää visuaalista osaamistasi.

On tärkeää myös tuntea työpaikan yleiset palkitsemiskäytännöt, jotta onnistut luomaan työnantajankin mielestä realistisen palkkatoiveen.

Työnantaja suosii usein pieniä palkankorotuksia kerrallaan, ellei tehtävänkuvasi selvästi muutu vastuullisemmaksi. Joskus palkankorotusneuvottelut pitää tehdä satalappunen kerrallaan ja neuvottelu onkin jatkuvaa työtä, eikä se käytännössä keskity pelkästään kehityskeskusteluihin.

Muista siis nostaa esiin onnistumisisasi ja tuloksiasi sopivissa väleissä pitkin vuotta. Neuvottele palkastasi esimerkiksi parin vuoden välein. Välivuosi on hyvä aika osoittaa tyytyväisyyttään, mutta jos palkankorotuspyyntö tapahtuu vain 10 vuoden välein, voi olla vaikeaa kuroa kiinni palkkakuoppaa, johon todennäköisesti joudut tässä ajassa. Palkankorotuksia tarjotaan automaationa varsin harvoin.

Pohdi siis myös, millaisia tehtäviä sinun kannattaisi ensi vuonna ottaa kontollesi, jotta pystyt näyttämään tuloksia ja onnistumisia. Millaisia mittareita sinun kannattaisi seurata ihan oman itsesi palkkakehitystä varten? Tai jos työpaikassasi palkkakuoppa on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, niin olisiko sinun ehkä aika tehdä itsellesi palvelus ja etsiä jotakin aivan uuttta?

 

Siina Repo
Toiminnanjohtaja
Viesti ry