Skip to content

Noon Kollektiivissa korotetaan säännöllisesti palkkoja Viestin palkkasuosituksen mukaan – suosituksesta hyötyvät niin työnantaja kuin työntekijätkin


Julkaistu: 27.05.2024
Kirjoittaja: Viesti ry

Viestintäyritys Noon Kollektiivin palkkataso on sidottu Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n vähimmäispalkkasuositukseen*. Noon Kollektiivi on perustettu vuonna 2014 ja toiminut osakeyhtiönä vuodesta 2016. Suositusta alettiin käyttämään, kun ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen tuli ajankohtaiseksi. Taustalla oli tarve saada palkkatasolle vankat perusteet ja kohdella työntekijöitä reilusti. Haastattelimme Noon Kollektiivin toimitusjohtajaa Noora Jokista, joka kertoi, miten palkkasuosituksista hyötyvät niin työnantajat kuin työntekijätkin.

Noora Jokinen - Noon Kollektiivi
Noon Kollektiivin toimitusjohta Noora Jokinen. Nooran kuva: Riikka Kantinkoski

– Noon on olemassa sen takia, että olemme halunneet luoda itsellemme hyvää työelämää. Suhtaudumme työhyvinvointiin vakavasti, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Noora Jokinen.

Kun Nooniin palkattiin ensimmäistä työntekijää, pidettiin sitä tärkeänä, että palkan pitää perustua johonkin.

– Mietimme, mitä kaikkia vaihtoehtoja voisi olla, ettei palkkataso olisi vain hatusta vedetty. Siinä kohtaaa Viestin suositus tuntui viestintäyritykselle luontevalta. 

– Pienenä yrityksenä en lähtisi tekemään itse näitä kirjauksia vaatimustasoista tai lähtisi miettimään oikeudenmukaisia kriteerejä palkalle, jotka pysyisivät vielä inflaatiokehityksen mukana. Se ei ole sellaista, mihin meidän kokoisen toimijan kannattaa käyttää aikaa, Noora toteaa.

Palkkasuositus luo avoimuutta ja selkeyttä palkkakeskusteluihin

Viestin vähimmäispalkkasuositus perustuu työn vaativuuteen, jonka perusteella tehtävät ja vähimmäispalkat on ryhmitelty asiantuntijatason, vaativan asiantuntijatason, päällikkötason ja johtotason tehtäviin. Vaativuustasoja avataan suosituksessa konkreettisesti.

– Suosituksen käyttäminen mahdollistaa meille sen, että eri vaativuustason mukaisia tehtäviä on sanallistettu valmiiksi. Ilman sitä oikeudenmukaisen palkkatason arvioiminen olisi paljon ohuemmalla pohjalla, kertoo Noora. 

Suosituksen käyttäminen luo myös selkeyttä ja avoimuutta työntekijöille, kun kaikki voivat halutessaan tarkastella kriteerejä palkkatasolle ja sen kehittymiselle.

– Tästä meillä on ihan käytännön esimerkki, jossa työntekijä on itse voinut todeta, että palkkataso ei enää vastaa muuttuneita työtehtäviä, minkä seurauksena hän on saanut palkankorotuksen. 

Palkka-avoimuus kollegoiden välillä ja työyhteisössä on Nooran mukaan hyväksi. Tällöin on myös mahdollista tarkastella, onko oma palkka yleisen linjan mukainen tai löytyykö palkoista selittämättömiä eroja esimerkiksi sukupuolten välillä.

– Palkka on toki myös henkilökohtainen asia. Avoimuuden rinnalla on tärkeää pohtia, millaisissa tilanteissa ja millaiseen sävyyn niistä puhutaan. On myös tärkeää, ettei työnantaja huutele työntekijöiden palkoista, vaan jokaisella on mahdollisuus valita itse, mitä kertoo omasta palkastaan, Noora toteaa.

Palkkakeskustelut kannattaa käydä säännöllisesti

Noonin toimitusjohtaja Noora suosittelee, että palkka kannattaa ottaa säännöllisesti puheeksi työnantajan kanssa – muuten keskustelut jäävät käymättä. Nooran mukaan esimerkiksi kehityskeskustelut ja työnkuvan muutostilanteet ovat luonnollinen paikka puhua palkasta.

– Viestin vähimmäispalkkasuositus voi toimia yhtenä raamina palkkakeskustelulle ja helpottaa puheeksi ottamista. Omaa työnkuvaa kannattaa verrata suosituksiin ja kysyä työnantajalta, mitä hän ajattelee siitä.

Nooran mielestä paras argumentti palkankorotukseen on perustella oman osaamisen ja työpanoksen arvoa työyhteisölle.

– Siitä työnantajat kuitenkin maksavat työntekijöille. 

Viestinnän alalle luontaisen nopean kehityksen takia työtehtävät voivat muuttua paljonkin jo kahdessa vuodessa. Jos työtehtävät pysyvät kuitenkin suhteellisen samanlaisina, on Nooran mukaan säännöllisesti indeksikorotukset selkeä malli palkkakehitykselle. Toukokuussa 2024 voimaan tulleen suosituksen mukaan yleiskorotus on 4 prosenttia.

– Työntekijöille haluan sanoa, että pitäkää puolenne. Työnantajille taas sen, että olkaa reiluja ja kohdelkaa ihmisiä hyvin.

*Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ylläpitää yksityisen sektorin viestinnän ammattilaisille palkkasuositusta, jossa määritellään viestintäalan vähimmäispalkat. Tuorein palkkasuositus on voimassa 1.5.2024–31.5.2025. Palkkasuositukset nousivat tänä vuonna 4 %.