Skip to content

Neuvotteluja jatketaan – sopimusneuvottelujen tilanne maaliskuussa 2020


Julkaistu: 03.03.2020
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Myös Viestin jäseniä koskevat työ- ja virkaehtojen sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Mistä sopimusneuvotteluissa on kyse ja mikä tilanne on tällä hetkellä?

 

Käynnissä olevissa sopimusneuvotteluissa neuvotellaan työ- ja virkaehtosopimusten muutoksista, palkankorotuksista ja työelämän laatuun liittyvistä kysymyksistä. Kaikkia sopimusaloja koskevien teemojen lisäksi eri sopimusaloilla on omia erityiskysymyksiään.

Viestin jäseniä valtion, kunnan, kirkon ja yliopistojen sopimuspöydissä edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityissektorilla Ylemmät toimihenkilöt YTN. Kattojärjestömme Akavan Erityisalojen työntekijät tekevät aktiivista vaikuttamistyötä sekä JUKOn että YTN:n toimielimissä.

 

Keskeisinä kysymyksinä kiky-tunnit ja palkankorotukset

Haastavimmat kysymykset neuvottelupöydissä liittyvät edelleen kiky-tunteihin, niiden poistamiseen tai korvaamiseen sekä palkkaratkaisun tasoon ja toteutukseen.

  • Julkisen sektorin kaikilla sopimusaloilla neuvottelut ovat vasta käynnistyneet. Neuvottelujen ilmapiiri on ollut hyvä, mutta palkansaajien ja työnantajan tavoitteet ovat vielä varsin kaukana toisistaan.
  • Valtiosektorilla tärkeitä teemoja ovat muun muassa matka-aika, ajasta ja paikasta riippumaton työ, työhyvinvointi sekä osaamisen kehittäminen, jotka ovat tärkeitä myös viestinnän alalla työskenteleville.
  • Kuntasektorilla tavoitellaan pitkäjänteistä palkkaohjelmaa, jolla halutaan korjata työn vaativuuteen nähden alipalkattujen ryhmien palkkausta.
  • Yksityisen sektorin hitaanlaisesti edenneet neuvottelut saivat vauhtia helmikuussa. YTN on hyväksynyt työehtosopimuksen jo kuudelle alalle. Kierros on vielä kesken: kevään loppuun mennessä YTN neuvottelee sopimukset yhteensä 30 alalle. Rahoitusalalla alkoi 27.2.2020 ylityökielto neuvottelujen vauhdittamiseksi. Neuvotteluja jatketaan.

 

Julkisen alojen työtaisteluihin varaudutaan

Julkisen sektorin neuvottelutahti kiihtyy, kun maaliskuun loppu lähenee. JUKO on kehottanut varautumaan tilanteeseen, jossa neuvottelut kariutuvat. Tällöin jäseniltä toivotaan valmiutta puolustaa neuvottelutavoitteita työtaistelutoimenpiteiden avulla. Työtaistelut ovat aina viimeinen keino, mutta niihin on silti hyvä valmistautua.

Ajantasaisimman tiedon neuvottelujen etenemisestä saat Akavan Erityisalojen, YTN:n ja JUKOn viestintää seuraamalla. Akavan Erityisalojen sivulta löydät kattavan tietopaketin neuvottelujen useimmin kysytyistä kysymyksistä. Pidä itsesi ajan tasalla ja keskustele sopimusasioista työpaikallasi!

 

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai kommentteja sopimusneuvotteluihin liittyen? Voit keskustella asiasta Akavan Erityisalojen sopimusalavastaavien kanssa!

 

YTN-alojen työehtosopimukset 
Amalia Poutanen, neuvottelupäällikkö
p. 0201 235 336, amalia.poutanen@akavanerityisalat.fi

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset, Avaintes 
Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö
p. 0201 235 363, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, yksityisten museoiden työehtosopimus
Kari Eskola, työmarkkinalakimies
p. 0201 235 367, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Yliopistojen yleinen työehtosopimus, Avaintes
Anna Zibellini, työmarkkinalakimies
p. 0201 235 353, anna.zibellini@akavanerityisalat.fi