Skip to content

Suomen neuvottelukulttuuri on umpikujassa – Viesti ry edellyttää päättäjiltä parempia neuvottelutaitoja


Julkaistu: 23.01.2024
Kirjoittaja: Viesti ry

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry peräänkuuluttaa parempaa neuvottelukulttuuria Suomeen. Suurten muutosten ja kriisienkin keskellä koko Suomen etu on, että vaikeistakin asioista pystytään neuvottelemaan. 

Viestintä

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys neuvotteluissa on välttämätöntä. Hyvällä neuvottelukulttuurilla säästetään sekä aikaa että rahaa ja sen avulla rakennetaan luottamusta koko yhteiskuntaan.

Ammattiliittojen keskusjärjestöt ja eri ammattiliitot valmistelevat helmikuulle erilaisia toimenpiteitä aina lakoista lievempiin mielenilmaisuihin, joilla vastustetaan maan hallituksen työelämää sekä työmarkkinoita koskevia muutoksia. 

> Lue myös: ”Akavalainen ulosmarssi järjestetään 6.2. – myös Viestin jäsenet voivat osallistua

Hallituksen ja työmarkkinaosapuolten keinot ovat koventuneet jatkuvasti vuosien myötä.

– Yhteiskuntamme on viestinnällistynyt voimakkaasti ja vuorovaikutuksen merkitys johtamisessa sekä muutoksissa on kiistatonta, mutta tämä ei valitettavasti näy paljoakaan nykyisessä neuvottelukulttuurissamme. Suomen neuvottelukulttuuri on umpikujassa. Tällä hetkellä hallitus pitää tiukasti kiinni omasta linjastaan ja ammattijärjestöt omastaan. Lisäksi ammattijärjestöt aikovat vastata hallituksen päätöksiin massiivisilla lakoilla ja neuvotteluyhteys vaikuttaa katkenneen, sanoo Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestön toiminnanjohtaja Siina Repo.

Työmarkkinoiden neuvottelukulttuurilla on suuri merkitys yhteiskuntarauhan säilymiselle sekä luottamuksen rakentumisessa yhteiskunnassa.

–Olisi syytä pohtia, millaisen esimerkin valtaa käyttävät antavat nykyisestä keskustelu- ja neuvottelukulttuuristamme jo nyt yhä vahvemmin polarisoituneelle yhteiskunnallemme ja työelämään tuleville nuorille. Neuvottelukulttuuri on kärjistynyt vuosien varrella sellaiseen pisteeseen, että muutoksen aikaansaaminen on suorastaan välttämätöntä tulevaisuuden ratkaisujen saavuttamiseksi.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan laatimissa Viestinnän eettisissä ohjeissa todetaan, että eettisesti vastuullinen viestintä edistää kunnioittavia kohtaamisia ja rakentavaa keskustelukulttuuria. 

Myös Repo korostaa niin työmarkkinaneuvotteluissa, säästöjen hakemisessa, työllisyyden edistämisessä kuin työelämän kehittämisessäkin kaikkien osapuolten arvostamista sekä kuuntelemisen taitoja.

– Tulevaisuutta rakennetaan kaikkia osapuolia arvostavalla vuorovaikutuksella, jossa etsitään ratkaisuja ja kuunnellaan eri osapuolia. Esimerkiksi viestinnän asiantuntijat ovat hyviä yhteistyökumppaneita neuvottelijoille, sillä heiltä löytyy asiantuntemusta ja  neuvottelutaitoja vaativiinkin vuorovaikutustilanteisiin, Repo toteaa.

Hyvän neuvottelijan muistilista:

  • hallitsee vuorovaikutustaidot
  • on valmis joustamaan
  • on kärsivällinen, pitkäjänteinen ja sitkeä
  • osaa analysoida asioita
  • osaa perustella oman näkökantansa vakuuttavasti
  • osaa kuunnella toisia
  • antaa tilaa toisillekin
  • on tilanneherkkä
  • pystyy mukautumaan erilaisiin tilanteisiin ja toisen asemaan
  • tietää millaisia neuvottelustrategioita ja -taktiikoita kulloinkin kannattaa käyttää

(Jyväskylän yliopiston kielikeskus).

Lisätietoja:

Siina Repo
siina.repo@viesti.fi
0404850008
Toiminnanjohtaja
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry