Skip to content
Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus on mahdollisuus

Digitalisoituminen, internet sekä globalisaatio ovat muuttaneet ja muuttavat viestintäalaa ennen näkemättömällä tavalla. Perinteinen liiketoiminta muuttaa muotoaan ja toimintatavat moninaistuvat. Menestyminen edellyttää uusien, digitaalisuutta hyödyntävien sisältöjen ja räätälöityjen palvelujen luomista, uusia liiketoimintamalleja ja uusia teknisiä ratkaisuja – uudenlaista osaamista. Viestinnän koulutus on perustunut laaja-alaisiin korkeakouluopintoihin tai perinteisiin, kapea-alaisempiin käytännönläheisiin koulutusohjelmiin. Vain yhteiskunnallisilla opinnoilla ei menestytä digitalisoituvassa…