Skip to content

Threads ei ole noussut X:n korvaajaksi – Linkedin ja Instagram ovat organisaatioiden tärkeimmät somekanavat


Julkaistu: 21.03.2024
Kirjoittaja: Viesti ry

Joka viides viestijä kertoo, että organisaatiossa on luovuttu viestipalvelu X:stä (entinen Twitter) kokonaan tai uskoo niin tapahtuvan jossakin vaiheessa. Organisaation tärkeimpänä viestintäkanavana pidetään LinkedInia ja heti perään Instagramia. Tiktok arvioitiin vähiten tärkeäksi viestintäkanavaksi organisaatioille. Tulokset selviävät Viestinnän ala 2023 -tutkimuksen* yhteydessä kysytyistä lisäkysymyksistä ja maaliskuun jatkokyselystä*.

Organisaatioiden kanavavalintoihin vaikuttavat erityisesti kohderyhmän aktiivisuus ja tietosuoja-asiat. Uusien kanavien käyttöönotto on myös iso resurssikysymys, selviää Viestinnän ala 2023 -tutkimuksen avoimista vastauksista:

Tämän hetkiset kanavat on valittu kohderyhmien perusteella. Uusien kanavien käyttöönottoon ei ole resursseja, ennemminkin olemme karsineet rankasti eri kanavia.

–Osa kanavista liikkuu tietojen keräämisessä harmaalla alueella, emmekä välttämättä julkisina toimijoina voi ottaa sellaisia käyttöön.

X:stä poistumista harkitaan

Syksyllä 2023 viestijöistä 6 % kertoi organisaationsa lähteneen tai lähtevän X:stä lähitulevaisuudessa. Lisäksi lähes joka neljäs viestijä kertoo organisaationsa keskustelleen poistumisesta.

Maaliskuussa 2024 tehdyn jatkokyselyn vastaajien mukaan, 4 % oli jättänyt X:n kokonaan. Joka viides vastaajista sanoo kuitenkin, ettei organisaatio ole enää aktiivinen X:ssä käyttäjätilistä huolimatta. Reilu puolet vastaajista (61 %) tekee vielä aktiivisesti orgaanista tai maksettua sisältöä X:ään.

Kuvio: Onko organisaatiosi vielä aktiivinen X:ssä?

Threads ei ole noussut X:n korvaajaksi

Puolet maaliskuun jatkokyselyn vastaajista kertoo, ettei X:n tilalle ole löytynyt korvaavaa kanavaa. Tällä hetkellä X:n suurin kilpailija on LinkedIn (22 %).

Kuvio: Jos olette vähentäneet viestintää X:ssä, onko jokin kanava noussut sen korvaajaksi?

Viestipalvelu X:n yhtenä kilpailijana pidetty Threads saapui Suomeen joulukuussa 2023. Ennen kanavan julkistamista Suomessa lähes kolme neljäsosaa vastaajista ei osannut sanoa, olisiko Threads organisaatiolle tärkeä kanava, jos se saapuisi Suomeen. Nyt vain joka kymmenes vastaajista kertoo Threadsin nousseen X:n korvaajaksi.

Aktiivisuus Threadsissa on vielä maltillista. Maaliskuun 2024 jatkokyselyssä käy ilmi, että vain 25 % vastaajien organisaatioista on tehnyt käyttäjätilin Threadsiin, mutta niistä vain vajaa puolet (14 %) on tehnyt sisältöä kanavaan. Vajaa puolet vastaajista (45 %) on kuitenkin keskustellut organisaatiossa käyttäjätilin tekemisestä Threadsiin, mutta vain 2 % heistä uskoo, että käyttäjätili tehdään vuoden sisään. 

X:n muina kilpailijoina pidetty Mastodon on noussut korvavaksi kanavaksi vain yhdelle prosentille. Bluesky ei taas ole pärjännyt organisaatioiden viestintäkanavana.

*Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry kysyi Viestinnän ala 2023 -tutkimuksen yhteydessä tarkempaa tietoa somekanavien käytöstä organisaatioissa. Tutkimukseen vastasi lähes 1 000 viestinnän asiantuntijaa ja se toteutettiin yhteistyössä Procom – viestinnän asiantuntijat ry:n ja Julkisen alan viestijät JAT ry:n kanssa. Tutkimuksen toteutti IRO research. Viesti ry teki jatkokyselyn jäsenilleen maaliskuussa 2024 ja siihen vastasi 200 viestinnän asiantuntijaa.

Lisätietoja:

Anni Haaparanta
Viestintäpäällikkö
anni.haaparanta@viesti.fi
0401941344