Skip to content

Viestinnän trendit 2020


Julkaistu: 02.01.2020
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

 

Viestintä on kivunnut suorittavasta työstä ja tukitoiminnon paikalta kohti strategista ydintä. Ammattimainen viestintä on nyt yhä strategisempaa, se on koko organisaation läpileikkaava toimintasuunnitelma siitä, mihin ollaan menossa ja miksi. Viestinnällä halutaan luoda merkityksiä, joiden pohjana on tarkasti määritellyt arvot.

Feikkiuutiset ja valemediat haastavat viestintää, joten entistäkin tärkeämpää on, että viestintä on eettisesti laadukasta.

Yleisesti viestinnän alan nähdään edelleen kasvavan vuonna 2020, erityisesti maineenhallinta ja strateginen konsultointi ovat nousussa. Myös mittaamiseen, analytiikkaan, vaikuttajamarkkinointiin ja multimediasisältöihin aiotaan panostaa tänä vuonna. (ICCO).

 

Mikä on viestinnän paikka organisaatiossa?

Välillä pohditaan vielä sitä, kenelle viestintä kuuluu, eli mikä on viestinnän paikka organisaatiossa. Viestinnällä on yleensä organisaatiossa oma yksikkönsä, he edustavat usein johtoryhmässä ja samalla kaikkien pitäisi muistaa ainakin välillä viestiä. 

Kirsi Piha tarkensi hyvin Viestinnän tulevaisuus -seminaarissamme kysymystä: usein viestinnän halutaan olevan ytimessä, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Johtajat sitoutuvat viestimään yhä paremmin, mutta ei riitä, että viestintä elää vain  johdon tasolla. Sen pitää olla koko organisaation DNA:ssa, sen pitää läpileikata kaikkea organisaation toimintakulttuuria.

 

Viestintä osana megatrendejä

Suomessa Sitra julkaisi uudenvuodenpäivänä näkemyksensä viidestä globaalista megatrendistä, jotka vaikuttavat yhteiskunnallisen kehityksen taustalla.

 

1)  Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire

2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

3) Verkostomainen valta voimistuu

4) Teknologia sulautuu kaikkeen

5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

  

Niin kuin jo nyt yhteiskunnallisesta keskustelusta on nähty, ylläolevat megatrendit ovat hyvin arvolatautuneita ja aiheuttavat kiivasta keskustelua. Yhteiskunnan kehityskulku ja sen haasteet muuttuvat aiempaa kimuranteimmiksi, ja niiden selvittämiseen tarvitaan yhä parempia ongelmanratkaisu-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Helsingin Sanomat kirjoitti mukavuuden paluusta, eli siitä, että mukavat ihmiset kokevat tällä hetkellä arvonnousua, niin johtajina kuin työntekijöinäkin. Mukavuus tarkoittaa toisten huomioimista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Mukava ei siis tarkoita mitä tahansa hännystelemistä vaan sitä, että kehittää aktiivisesti vuorovaikutustaitojaan ja menestyy niiden avulla vaihtelevissa, sosiaalisissa tilanteissa.

”On tärkeää oppia olemaan ihmisiksi myös heidän kanssaan, joista ei pidä”, kiteyttää tutkija Kaisa Vuorinen.

Vuorovaikutustaidot ovat siis kaikin puolin nyt nosteessa, ne ovat keskeinen viestinnän trendi sekä yhteiskuntamme elinehto. Niiden avulla selviämme myös globaaleista megatrendeistä.

 

Brändiaktivismi nousussa

Vuodelle 2020 on ennustettu jälleen kehittyvää ja nousevaa viestinnän alaa. Etenkin brändiaktivismin nousua povataan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaatioilta edellytetään yhä voimakkaampaa kannanottoa suuriin kysymyksiin ja myös irtiottoa epäeettiseksi toiminnaksi kokemiinsa asioihin. Yhdysvalloissa on vaalivuosi, mikä saattaa innostaa yrityksiä osallistumaan yhä aktiivisemmin arvokeskusteluun.

Yrityksiltä edellytetään vastuullisuutta yhä enemmän. Vastuullisuudesta pitää osata viestiä samalla kun vuorovaikutuksella ja avoimuudella rakennetaan pohjaa vastuullisille ydintoiminnoille.

Asiakaskokemuksen tärkeys korostuu. Henkilövaikuttajien, niin johtajien, työntekijälähettiläiden kuin vaikuttajienkin merkitys vahvistuu.

Uusi viestintäteknologia näkee uusia kokeiluita. Podcastit kehittyvät ammattimaisemmiksi ja myös vuorovaikutteisemmiksi. Audio valtaa samalla mediaa, ja jatkossa yhä useampi uutisjuttu on kuunneltavissa pelkän tekstin sijaan.

Tekoäly kehittyy paremmin kohdennetuksi. Mikrotargetointi ja paikallisuus nostavat keskiöön yhä pienemmät kohderyhmät.

Sisäisen viestinnän merkitys on nousemassa uudelle tasolle: ei johdeta enää pelkästään työtä ja ihmisiä, vaan myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Nuorille työn merkityksellisyys on erityisen tärkeää, toisaalta kriiseissä ja muutoksissa luottamuksen säilyttäminen onnistuu parhaiten laadukkaalla viestinnällä.

 

Alla vielä listattuna nousevia ja jo voimassaolevia lähitulevaisuuden trendejä viestinnässä.

 

Viestinnän trendit 2020

 • Viestintä strategianmäärittelyn kärkipaikoille, ei pelkästään kumppaniksi.
 • Viestintä ei elä pelkästään yrityksen johdon ytimessä, vaan kaikkialla. Viestintä on toimintakulttuuria. Jokaisella on vastuu viestinnän onnistumisesta.
 • Yritys- ja brändiaktivismi lisääntyy.
 • Vastuullisuuden ja sen osoittamisen vaatimukset kasvavat.
 • Henkilövaikuttajien merkitys kasvaa, niin johtajien kuin työntekijöidenkin.
 • Asiakaskokemuksen tärkeys korostuu.
 • Työyhteisöviestinnän rooli kasvaa: tarve työn merkityksellisyyden kokemuksen johtamiseen nousee.
 • Parempiin vuorovaikutustaitoihin panostaminen organisaatioissa ja läpi yhteiskunnan: kuuntelemisen taito erityisen tärkeää.
 • Arvostetuksi tulemisen kokemusta vaalitaan enemmän – niin asiakaskohtaamisissa kuin henkilökunnankin kanssa.
 • Vaikuttajamarkkinointi ja influencerit yleistyvät edelleen viestinnässä ja markkinoinnissa
 • Mittaamisen trendi jatkuu edelleen, mutta määrällisestä mittaamisesta suuntausta taas myös laadulliseen – numeroista kokemukseen.
 • Personointi, mikrotargetointi lisääntyy.
 • Hakukoneoptimoinnissa paikallisuuden huomioiminen ja kiinnostaviin sisältöihin panostaminen sivuilla onnistuneiden liidien saamiseksi.
 • Osittain kampanjoidenkin tilalle jatkuvaa arvotekemistä. Kun kampanja luodaan, se tehdään ammattimaisemmin, kohdennetaan paremmin ja pitkät sisällöt korvautuvat huomion kiinnittävällä visuaalisuudella tai toiminnoilla.
 • Podcast ja audio edelleen nousussa – lisää kokeilua ja ammattimaisuutta, myös vuorovaikutteisuutta.
 • Live-videot edelleen tärkeitä ja yleistyvät organisaatioviestinnässä.
 • Tekoälyn kehittyminen niin, että yhä nopeammin pystytään reagoimaan viestinnällä oikea-aikaisesti ja kohdennetusti esimerkiksi yhteiskunnan tapahtumiin myös paikallisesti.

 

Siina Repo
Viesti ry, toiminnanjohtaja

 

Kiitos taustatiedoista ja inspiraatiosta blogiin Ahjo, Tekir ja Ellun Kanat!