Skip to content

Palkkaneuvottelut edessä?

Tarkistuta työsopimus tai kysy työehdoista

Maksuton lakipalvelu ja työsuhdeneuvonta auttavat.

Olethan työttömyyskassan jäsen?

Työttömyyskassan jäsenyys kuuluu Viestin jäsenmaksuun, mutta sinun pitää erikseen ilmaista halukkuutesi liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi. Halukkuuden voi ilmoittaa liittymislomakkeella tai päivittää myöhemmin erillisellä lomakkeella.

Työttömyyskassan jäsenyys turvaa työttömyydeltä ja lomautukselta. Konkreettisesti tämä tarkoittaa siis sitä, että saat enemmän rahallista tukea, jos joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan. Jotta saat kuitenkin työttömyyskassasta tukea eli ansiopäivärahaa, sinun pitää olla ollut työttömyyskassan jäsen 26 kalenteriviikkoa ennen työttömyyttä ja täyttää työssäoloehto.

> Päivitä työttömyyskassa jäsenyytesi tästä

Muutokset työehtosopimuksissa

Tiesitkö, että työehtosopimukset neuvotellaan aina alusta keskimäärin kahden vuoden välein? Myös Viestin jäsenten ääntä viedään työehtosopimusneuvotteluihin neuvottelukuntien kautta. Neuvotteluista vastaavat akavalaiset neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN.

> Näin vaikutamme työehtosopimusneuvotteluihin

> Työehtosopimusten ajankohtaiset uutiset

Miten toimia syrjintätilanteessa?

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

> Lue lisää 

Vapaat ja lomat