Skip to content

Tulevaisuuden ammattijärjestö on avoin muutoksille


Julkaistu: 17.12.2015
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Ajankohtaista, Blogi

Siina vaalennettu vaaka 2
Siina Repo

Tämä syksy on ollut erityisen kipeää aikaa sekä työnantajille että työntekijäjärjestöille. Aikaa on valunut hukkaan riidellessä ja tulokset uusien ratkaisujen saamiseksi ovat jääneet vähäisiksi.

Suomen talous takkuaa muihin euromaihin nähden poikkeuksellisen paljon, joten yhteen hiileen puhaltaminen olisi nyt ensisijaisen tärkeää.

Vastakkainasettelu työnantajan ja työntekijän välillä on turhaa, koska työnantajan ja työntekijän etu on yhteinen, emmekä tulisi toimeen ilman toisiamme.

Sekä työnantajalle että työntekijälle on eduksi, että yrityksellä menee hyvin ja se kasvaa, omaa brändiä ihaillaan, palkitsemisjärjestelmä kannustaa tekemään töitä, ihmiset ovat motivoituneita ja asiakkaat tyytyväisiä.

Kaikkien kannalta on hyvä asia, että työskentely on tehokasta, sairauspoissaoloja on mahdollisimman vähän ja että työpaikalla on hyvä ilmapiiri. Koko organisaation kannalta on tärkeää, että työntekijät kokevat työn imua ja he ovat sitoutuneita organisaatioon. Näitä yhteisiä etuja pitäisi korostaa enemmän, ja myös ammattijärjestöjen on tärkeää tuoda tätä esiin.

Raja yrittäjän ja työntekijän välillä hämärtyy

Tulevaisuudessa raja työntekijän, yrittäjän ja työnantajan välillä hämärtyy entistä enemmän. Työntekijöistä tulee yhä useammin työelämän murroksessa alihankkijoita ja freelancereita, jotka toimintaansa kasvattaessaan voivat olla kohta itsekin työnantajia.

Maailma ja työelämä muuttuu, mutta kokonaiskuvassa muutos on lopulta hyvä asia. Muutoksen ansiosta kehitymme ja saamme uusia, parempia asioita elämäämme. Kehityksen ansiosta olemme saaneet sähkön ja juoksevan veden, lämpimiä asuntoja ja vaurautta tai vaikkapa mahdollisuuden lentää etelään talveksi. Pystymme pitämään helposti yhteyttä läheisiimme uudella teknologialla, ja sairaaloissa tapahtuu ihmeitä päivittäin huippukirurgian avulla.

Uudistuminen tarkoittaa sitä, että asioita aletaan tehdä uudella tavalla. Jos mikään toiminnassa ei muutu, eivät tuloksetkaan muutu. Jos työnantajien ja työntekijöiden yhteistä etua ei tunnisteta, kiistely jatkuu entisellään.

Jokainen meistä tarvitsee kuitenkin aina sisäisen motivaation uudistumiselle, minkä jälkeen on helpompi avata sydän uusille mahdollisuuksille.

Ammattijärjestön oltava johtamassa muutosta

Ammattijärjestön tehtävänä on tukea jäseniään välttämättömissä muutoksissa ja olla mukana johtamassa muutosta.

Erityisesti akavalaisissa järjestöissä, kuten meillä Viesti ry:ssä, on havaittu se, että ammattijärjestöjen tehtävä on nostaa jäsenensä työurallaan aallon harjalle. Kun työttömyys kohtaa, koulutamme tekemään nykyaikaisen, visuaalisen CV:n tai perustamaan nettiin oman rekrykampanjan.

Järjestämme mentorointeja, verkostoitumismahdollisuuksia ja sparrausta myöhemmin työuran varrella. Tarjoamme lakineuvontaa kinkkisissä tilanteissa ja ohjaamme siinä, miten oma työ kannattaa hinnoitella.

Viesti ry:n edellisen toiminnanjohtajan Pia Valtosen sanoin tehtävämme on auttaa jäseniämme onnistumaan työelämässä. Tämän pitäisi olla koko ammattiyhdistysliikkeen tavoite. Lisäksi tehtävämme on seurata maailmaa ympärillämme ja ottaa vastuuta koko yhteiskunnan täysipainoisesta kehityksestä. Sovinnollisuudella, laajakatseisuudella ja viisaudella pääsemme keskusteluissa vielä pitkälle.

 

Siina Repo

Kirjoittaja on viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja, joka rakastaa sekä työntekijöitä, että työnantajia. Twitter: @siinarepo