Skip to content

Viesti ry esittää viestinnän parempaa resurssointia kunnissa ja hyvinvointialueilla


Julkaistu: 06.03.2024
Kirjoittaja: Viesti ry
Kategoria: Ajankohtaista, Uutinen

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry esittää lausunnossaan, että Akavan kunta- ja aluevaalitavoitteissa otettaisiin huomioon viestinnän yhä suurempi merkitys yhteiskunnassa.

Viestintä

Akavan aiemmissa kuntavaalitavoitteissa on korostettu, että sivistyneen kunnan kulmakiviä ovat koulutus, osaaminen, kulttuuri ja liikunta. Viesti ry esittää, että tässä ryhmässä pitäisi näkyä myös viestintä, joka on kuntalain mukaan yksi kunnan keskeisimmistä vastuista. 

Digitalisoituneessa ja yhä nopeatempoisemmaksi muuttuneessa yhteiskunnassa viestinnän tarve ja sen merkitys ovat lisääntyneet. Mediaympäristön muutos, yhteiskunnalliset kriisit sekä sosiaalinen media ovat muuttaneet viestintäympäristöä ratkaisevasti. Ammattimainen viestintä edellyttää myös resurssointia. 

Lisäksi viestintä on yksi keskisimmistä luottamuksen ja demokratian rakentamisen työkaluista yhteiskunnassa.