Skip to content

Viesti ry: sekä työnantajat että työntekijät mukaan koronalta suojautumiseen


Julkaistu: 18.08.2020
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

 

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry toivoo kaikkia mukaan koronan toiselta aallolta suojautumiseen. Vastuu kansanterveyden edistämisestä ja pandemian leviämisen ehkäisemisestä on jokaisella, sekä työntekijöillä että työnantajilla. Kaikki ovat talkoissa mukana. Läpinäkyvä ja selkeä viestintä, osallistaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen ovat ratkaisevia työkaluja koronan selättämisessä.

 

Viesti suosittelee seuraavaa:

 

 • Työpaikoilla on hyvä neuvotella yhdessä toimivista käytännöistä koronan aikana ja kuunnella työntekijöiden ajatuksia tilanteesta.
 • Läpinäkyvä ja selkeä viestintä, osallistaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen ovat ratkaisevia työkaluja koronan selättämisessä. Sisäisen viestinnän kulttuurin käytännöt on tarpeen läpivalaista ja varmistaa viimeistään nyt työyhteisöviestinnän toimivuus.
 • Työpaikoille on rakennettava laadukasta etätyökulttuuria. Jatkuva vuorovaikutus myös kotona työskentelevien kanssa on tärkeää.
 • Työnantajan vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta koskee myös etätyötä. Työturvallisuuslain säännökset soveltuvat kuitenkin vain rajoitetusti etätyöhön, koska työnantajalla on rajallinen mahdollisuus valvoa työolosuhteita tai seurata kuormittumista. Ymmärrettävää on, ettei työnantaja voi ostaa suurelle määrälle työntekijöitä sähköpöytiä tai satulatuoleja kotiin. Silti esimerkiksi työpaikoilta vapaaksi jääneitä toimistokalusteita ja tarvikkeita voi harkita lainattaviksi myös kotitoimistoille.
 • Työnantajan on hyvä hankkia työpaikalle käsidesiä ym. henkilöstön terveyden kannalta oleellisia tarvikkeita. Suojamaskeja käytetään työpaikan ohjeen ja ajankohtaisen viranomaissuositusten mukaisesti. Työnantajan pitää tarjota työntekijöilleen suojamaskit sellaisille työmatkoille ja massatilaisuuksiin, joille työnantaja velvoittaa osallistumaan.
 • Viesti kannattaa Kela-korvauksen myöntämistä joko työnantajalle tai työntekijöille maskien hankkimisesta aiheutuviin kuluihin.
 • Työnantajan on huolehdittava turvaväleistä työpaikalla ja vältettävä esimerkiksi yhteisten näppäimistöjen käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Myös työntekijöillä on vastuu huolehtia karanteenivelvoitteistaan, välttää korona-altistumista ja huolehtia käsien puhtaudesta sekä suositusten mukaisesta suojamaskien käytöstä.
 • Työterveyshuollon kanssa on hyvä neuvotella sujuvat, ehkäisevät testauskäytännöt ja viestiä näistä työntekijöille.
 • Etäpalavereiden johtamistaidoille suosittelemme hankkimaan ammattitaitoista koulutusta. Turhia palavereita ei kannata pitää, vaikka etäkokous onkin helppo järjestää matalallakin kynnyksellä. Etäkokoukset on syytä pitää lyhyinä (25-45 min.) ja on hyvä sopia kokouksen aluksi puheenvuorokäytännöistä samoin kuin chatin sekä videoiden käytöstä tai kameroiden auki/kiinnipitämisestä. Työyhteisön jäsenet on koulutettava etätyövälineiden käyttöön.
 • Tapahtumien ja seminaarien järjestämisessä on käytettävä harkintaa ja niiden sijaan kannattaa suosia webinaareja.
 • Työajan ja määrän kohtuullisuudesta on huolehdittava korona-aikanakin. Etätyössä työn ja vapaa-ajan rajat häilyvät. Päivystys- ja hälytystyölle on määriteltävä tasapuoliset käytännöt sekä korvaukset esim. vastaavana vapaa-aikana tai rahallisena korvauksena.

 

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry