Skip to content

Viesti ry selvittää osuuskunnan perustamista – alkuselvitykseen apuraha


Julkaistu: 13.04.2019
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti, Kieliasiantuntijat, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku sekä Museoalan ammattijärjestö MAL selvittävät osuuskunnan perustamista viestintä-, kieli-, taide-, ja kulttuurialaa edustaville jäsenilleen.

Osuuskunta olisi erityisesti itsensätyöllistäjille suunnattu uusi jäsenetu, jonka avulla voidaan parantaa heikkoa sosiaaliturvaa. Kun itsensätyöllistäjä tekee työtä työosuuskunnan jäsenä ja työmuoto täyttää tietyt kriteerit, hänet voidaan katsoa kuuluvaksi palkansaajan sosiaaliturvan piiriin. Oman ammattijärjestön osuuskunta voisi tukea jäseniään myös lujittamalla ammatillista verkostoitumista, koska sen jäsenet edustavat samaa tai läheistä ammattialaa.

Hankkeessa ovat mukana kattojärjestö Akavan Erityisalojen jäsenyhdistykset Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti, Kieliasiantuntijat, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku, Museoalan ammattiliitto MAL, joille myönnettiin 5 000 euron apuraha osuuskunnan alkuselvityksen tekemiseen. Selvityksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2019.

AEK-koulutusäätiön myöntämä apuraha jaettiin Akavan Eritysalojen kevätliittokokouksessa Helsingissä 13.4.2019.