Skip to content

Henkilöt viestin takana


Toimistomme henkilökunta vastaa Viestin jokapäiväisestä toiminnasta ja tekee tiivistä yhteistyötä Viestin hallituksen sekä kattojärjestön Akavan Erityisalojen kanssa.

Voit pyytää meitä myös puhumaan tapahtumaanne.


Siina Repo, toiminnanjohtaja
siina.repo@viesti.fi

Siina on ollut Viestin toiminnanjohtaja vuodesta 2017. Hän on aiemmin työskennellyt toimittajana ja tehnyt viestintää esimerkiksi julkisella sektorilla. Siinaan voit olla yhteydessä esimerkiksi yleisesti Viestin toimintaan, hallitukseen tai podcastiin liittyvissä asioissa.


Anni Haaparanta, viestintäpäällikkö
anni.haaparanta@viesti.fi

Anni on vuorovaikutukseen erikoistunut viestinnän asiantuntija ja työskennellyt Viestillä vuodesta 2020 alkaen. Hänellä on taustaa sometoimistosta, järjestöistä ja tapahtumakentältä. Anniin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi Viestin viestinnän, jäsenkokemuksen tai tapahtumien tiimoilta.


Viestin hallitus

Viestin ylin päättävä elin on hallitus, jossa päätetään erityisesti yhdistyksen strategisista linjauksista. Hallitus tuo myös viestijöiden ääntä erilaisista työelämätilanteista järjestömme jokapäiväiseen toimintaan. Jos olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, pidä korvat höröllä syyskokouksemme aikana!

Mari Tuokko
Tietoevryn viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen puheenjohtaja

Mari innostuu digitaalisesta viestinnästä, media- ja kriisityöstä sekä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisesta. Myös vastuullisuusteemat ovat lähellä hänen sydäntään. Viesti ry:ssä häntä innostavat erityisesti viestinnän alan osaajien kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

X
LinkedIn

Milla Vainio
Kelan viestinnän asiantuntija ja Viestin hallituksen varapuheenjohtaja

Milla uskoo rohkeaan viestinnän tekemiseen faktoja unohtamatta. Nykyisissä tehtävissään Kelassa Milla työskentelee lapsiperhe- ja eläkeviestinnän parissa. Milla pitää tärkeänä, että viestinnän työssä työn ja perheen yhdistäminen on jouhevaa. Millan mielestä viestintä on ideoita pursuvalle ja kehitysorientoituneelle ihmiselle mahdollisuus monenlaisiin rooleihin. Viesti ry tukee tätä koulutuksen muodossa antaen uravinkkejä ja apua vaikeissa tilanteissa.

X
LinkedIn

Petra Alijärvi
Muutosjohtamisen asiantuntija, CCEA sekä Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Petra innostuu ihmisistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Viestintä on se, jolla maailmaa kehitetään. Viesti on mahtava järjestö ja ennen kaikkea yhteisö, jossa Petra arvostaa intoa kehittää ja kuulla jäsenistöä. Yhdessä on mahdollisuus vaikuttaa ja nostaa viestinnän asiantuntijoiden moninaisuutta esiin.

X
LinkedIn

Ansa Jokiranta
Ylitarkastaja, Poliisihallitus & Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Ansa on utelias ja nälkäinen viestinnän moniosaaja. Tarinoiden ja vuoropuhelun voiman lisäksi Ansa luottaa neljän A:n taktiikkaan: asia, aitous, avoimuus ja ajoitus. Ansa saa kiksejä onnistuessaan viestinnän vaikuttavuudessa. Tavoitteisiin häntä ohjaavat intohimo ja ilo työhön. Ansan mielestä viestintä on onnistunut silloin, kun ihmisten asenteisiin on pystytty vaikuttamaan, tai heidän käyttäytymistään on pystytty muuttamaan.

X
LinkedIn

Marko Varama
Sotilasaikakauslehden toimitussihteeri / Upseeriliiton viestintä. Viestin hallituksen varsinainen jäsen ja Akavan Erityisalojen hallituksen varsinainen jäsen

Marko on työskennellyt Upseeriliitossa vuodesta 2000 alkaen ja opiskelee viestintää Helsingin avoimessa yliopistossa. Markon mukaan viestintä on mukana kaikessa, etenkin johtamisessa ja vaikuttamisessa. Viestintä ei ole koskaan valmis – aina on lisää opittavaa ja kehitettävää. Tähän ikä ja kokemus antavat hyvän pohjan. Viestin toiminnassa hän kokee tärkeäksi edunvalvonnan, tutkimuksen, oppimisen ja verkostoitumisen teemat.

X
LinkedIn

Pia Pihlainen
Johtava viestintäasiantuntija Maanmittauslaitoksella ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Pialle viestinnän ala on kutsumus, jota hän tarkastelee avaralla ja eteenpäin suuntaavalla katseella. Muita Pialle tärkeitä aihepiirejä ovat reilu työelämä ja hyvä johtaminen. Pialla on monipuolinen työkokemus valtionhallinnosta, ja ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt muun muassa tutkijana ja tiedottajana. Sosiaalinen media on Pialle luontevin vaikuttamisen väline, ja sen tenhosta hän saa ilokseen nauttia myös nykytyössään.

X
LinkedIn

Ida Levänen
Viestintäpäällikkö Suomen Ekonomeilla ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Ida uskoo, että onnistunut viestintä ja vuorovaikutus ovat avaimia oikeastaan kaikkeen, ja viestintä on voimakkain johtamisen väline. Yhteiskunnalliset teemat ja viestinnän vastuullisuus ovat hänelle läheisiä. Viesti ry:ssä Ida haluaa edistää viestintäosaamisen merkityksen ymmärtämistä ja arvostusta.

X
LinkedIn

Janina Paananen
Viestinnän ja vuorovaikutuksen opiskelija Tampereen yliopistossa, viestinnän asiantuntija Huldilla sekä Viestin hallituksen opiskelijaedustaja

Janina on idearikas ja innostunut viestinnän ja vuorovaikutuksen tulevaisuuden ammattilainen, jonka intohimona ovat teemat vastuullisuudesta hyvinvointiin ja kansainvälisyyteen. Viesti ry:ssä Janinan sydän sykkii opiskelijoiden edunvalvonnalle sekä viestinnän alan arvostuksen ja yhteistyön edistämiselle. Opiskelijajäsenenä Janina haluaa olla edistämässä oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta ammattijärjestössämme etenkin opiskelijoiden näkökulmasta sekä vahvistamassa opiskelijoiden ja Viesti ry:n välistä sidettä.

X
LinkedIn

Sanna Kranjc
Retrieverin markkinointi- ja viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen varajäsen

Sanna näkee viestinnän voimakkaana työkaluna organisaation strategian edistämisessä. Sanna innostuu etenkin viestinnän mittaamisesta, sillä viestinnän vaikutus organisaatioiden tavoitteiden saavuttamisessa ansaitsee tulla selkeästi esitetyksi. Viestin hallitustoimintaan Sannan houkutteli mahdollisuus olla mukana edistämässä viestintäammattilaisten arvostusta työelämässä sekä viestinnän asemaa strategisena toimintona.

X
LinkedIn

Ari Minadis
Järvenpään kaupungin viestinnän asiantuntija ja Viestin hallituksen varajäsen

Ari on viestinnän ja sisällöntuotannon ammattilainen, joka arvostaa avointa, ennakoivaa, yhteisöllistä ja innovatiivista viestintää. Toimiva viestintä on vaikuttavaa, selkeyttää asioita ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Viestinnässä Aria innostaa erityisesti alan uusimpien trendien seuraaminen, joista hän ammentaa vaikutteita omaan työhönsä. Viesti ry:ssä Ari haluaa vaikuttaa viestintäosaamisen kehittämiseen ja viestinnän aseman vahvistamiseen niin opinnoissa kuin työelämässä. Viestintä on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Anni Lehti
Suomen Start up -yhteisön viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen varajäsen

Anni työskentelee Suomen startup-yhteisön viestintäpäällikkönä ja vastaa yhteisön yhteiskunnallisesta näkyvyydestä ja median kanssa työskentelystä. Aikaisemmin Anni on työskennellyt mm. teknologiayhtiössä Vincitillä vastaten viestinnästä ja PR:stä sekä Suomen suurimman asumisen median päätoimittajana. Anni uskoo, että viestintä on paras ja tehokkain tapa vaikuttaa, olipa kyseessä sitten mikä tahansa asia tai aihe.

LinkedIn

Edustajamme Akavan Erityisalojen toimielimissä

Akavan Erityisalojen hallitus
Marko Varama, hallituksen jäsen

Yksityissektorin neuvottelukunta
Sanna Kranjc
Marko Varama

Valtion neuvottelukunta
Ansa Jokiranta
Pia-Maria Jokipii

Kunnan neuvottelukunta
Ari Minadis

Korkeakoulutoimikunta
Anne Hytönen
Ilse Skog