Skip to content

Henkilöt viestin takana


Toimistomme henkilökunta vastaa Viestin jokapäiväisestä toiminnasta ja tekee tiivistä yhteistyötä Viestin hallituksen sekä kattojärjestön Akavan Erityisalojen kanssa.

Voit pyytää meitä myös puhumaan tapahtumaanne.

Siina Repo


Siina Repo, toiminnanjohtaja
siina.repo@viesti.fi

Siina on ollut Viestin toiminnanjohtaja vuodesta 2017. Hän on aiemmin työskennellyt toimittajana ja tehnyt viestintää esimerkiksi julkisella sektorilla. Siinaan voit olla yhteydessä esimerkiksi yleisesti Viestin toimintaan, hallitukseen tai podcastiin liittyvissä asioissa.

Anni Haaparanta


Anni Haaparanta, viestintäpäällikkö
anni.haaparanta@viesti.fi

Anni on vuorovaikutukseen erikoistunut viestinnän asiantuntija ja työskennellyt Viestillä vuodesta 2020 alkaen. Hänellä on taustaa sometoimistosta, järjestöistä ja tapahtumakentältä. Anniin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi Viestin viestinnän, jäsenkokemuksen tai tapahtumien tiimoilta.


Viestin hallitus

Viestin ylin päättävä elin on hallitus, jossa päätetään erityisesti yhdistyksen strategisista linjauksista. Hallitus tuo myös viestijöiden ääntä erilaisista työelämätilanteista järjestömme jokapäiväiseen toimintaan. Jos olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, pidä korvat höröllä syyskokouksemme aikana!

Milla Vainio

Milla Vainio

Suomalaisen työn liiton kehityspäällikkö ja Viestin hallituksen puheenjohtaja

Milla uskoo rohkeaan viestinnän tekemiseen faktoja unohtamatta. Nykyisissä tehtävissään Suomalaisen työn liitossa Milla työskentelee strategisen kehittämisen parissa viestinnällisellä otteella. Milla pitää tärkeänä, että viestijät osallistuvat strategisen tason suunnitteluun ja toteutukseen. Milla innostuu yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisesta ja naisvaltaisella alalla pitää tärkeänä työn ja perheen yhteensovittamista. Millan mielestä viestintä luo ideoita pursuvalle ja kehitysorientoituneelle ihmiselle mahdollisuuksia monenlaisiin rooleihin. Viesti ry tukee tätä koulutuksen muodossa antaen uravinkkejä ja apua vaikeissa tilanteissa.

puheenjohtaja@viesti.fi
LinkedIn
XSanna Kranjc

Sanna Kranjc
Retriever Groupin markkinointi- ja viestintäjohtaja ja Viestin hallituksen varapuheenjohtaja

Sanna näkee viestinnän voimakkaana työkaluna organisaation strategian edistämisessä. Sanna innostuu etenkin viestinnän mittaamisesta, sillä viestinnän vaikutus organisaatioiden tavoitteiden saavuttamisessa ansaitsee tulla selkeästi esitetyksi. Viestin hallitustoimintaan Sannan houkutteli mahdollisuus olla mukana edistämässä viestintäammattilaisten arvostusta työelämässä sekä viestinnän asemaa strategisena toimintona.

X
LinkedIn

Marko Varama

Marko Varama
Sotilasaikakauslehden toimitussihteeri / Upseeriliiton viestintä. Viestin hallituksen varsinainen jäsen ja Akavan Erityisalojen hallituksen varsinainen jäsen

Marko on työskennellyt Upseeriliitossa vuodesta 2000 alkaen ja opiskelee viestintää Helsingin avoimessa yliopistossa. Markon mukaan viestintä on mukana kaikessa, etenkin johtamisessa ja vaikuttamisessa. Viestintä ei ole koskaan valmis – aina on lisää opittavaa ja kehitettävää. Tähän ikä ja kokemus antavat hyvän pohjan. Viestin toiminnassa hän kokee tärkeäksi edunvalvonnan, tutkimuksen, oppimisen ja verkostoitumisen teemat.

Linkedin
X

Ida Levänen
Viestintäpäällikkö Suomen Ekonomeilla ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Ida uskoo, että onnistunut viestintä ja vuorovaikutus ovat avaimia oikeastaan kaikkeen, ja viestintä on voimakkain johtamisen väline. Yhteiskunnalliset teemat ja viestinnän vastuullisuus ovat hänelle läheisiä. Viesti ry:ssä Ida haluaa edistää viestintäosaamisen merkityksen ymmärtämistä ja arvostusta.

X
LinkedIn

Kristiina Salo

Kristiina Salo

LM Somecon viestintäliidi, viestinnän ja markkinoinnin opettaja ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Digitaalinen viestintä, sosiaalinen media ja tekoäly ovat Kristiinan asiantuntija-alueita. Kristiina uskoo analyyttiseen ajatteluun ja tulosten mittaamisen mutta heittäytyy mielellään kaikenlaisiin keskusteluihin. Viesti ry:ssä Kristiina haluaa edistää viestintäosaamisen merkityksen arvostusta, Viestijöiden yhteisöllisyyttä ja modernin vaikuttamisen keinoja digitaalisen viestinnän ja viestijöiden verkostoitumismahdollisuuksien kautta.

Linkedin
Threads
Bluesky

Katja Keckman

Katja Keckman
sosiaali- ja terveysministeriön viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen 

Katjalle viestintä on työkalu, jolla voi rakentaa luottamusta organisaation ja sen yleisöjen välillä. Katjalla on pitkä kokemus julkishallinnon viestinnästä, ja hän uskoo, että avoin, faktoihin perustuva viestintä lisää ymmärrystä ja vuorovaikutusta sekä vahvistaa demokratiaa. Viestinnän ammattilaisten työ muuttuu koko ajan haastavammaksi, kun yleisöt pirstaloituvat eri kanaviin ja mis- ja disinformaatio haastaa tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta. Katja ajattelee, että viestinnän ammattilaisia tarvitaan jatkossa yhä enemmän ja että heidän strateginen roolinsa organisaatioissa korostuu. Hän näkeekin, että Viestillä on tärkeä tehtävä pitää viestijöiden puolia.

Linkedin

Katri Riekkinen

Katri Riekkinen
Verohallinnon viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen vuonna 2024

Katri työskentelee viestintäpäällikkönä Verohallinnossa moniosaavassa viestintäammattilaisten tiimissä, jonka tuo on saanut viime vuosina useita viestintäalan tunnustuksia. Katri ajattelee, että organisaatioiden kehittäminen strategisesti viestinnän avulla tekee viestijän työstä merkityksellistä ja tuloksiltaan vaikuttavaa. Työssään häntä kiinnostavat muun muassa ennakointi, valmentaminen ja uudet teknologiat. Katrilla on laaja kokemus globaaleista ja listatuista yhtiöistä sekä valtionhallinnosta ja viestinnän kouluttamisesta. Viestissä Katri haluaa edistää viestijöiden osaamisen kehittämistä ja alan ammattilaisten arvostusta.

X
LinkedIn

Sara Güven

Sara Güven, opiskelijaedustaja
Viestinnän monialaisen maisteriohjelman opiskelija Vaasan yliopistosta ja Viestin hallituksen opiskelijaedustaja

Sara uskoo, että viestinnässä on tulevaisuus ja viestinnän merkitys työelämässä tulee kasvamaan entisestään, sillä työelämä tulee olemaan yhä riippuvaisempi viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Hänelle yhteiskunnalliset teemat ja median vaikutus sekä rooli viestinnässä ovat erityisen tärkeitä. Viestissä Sara haluaa tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin viestinnän alalla sekä edistää opiskelijoiden asemaa tulevaisuuden viestinnän ammattilaisina.

Laura Hyvönen

Laura Hyvönen

Isännöintiliiton markkinointipäällikkö ja Viestin hallituksen varajäsen

Laura innostuu aina nähdessään oivaltavaa ja rohkeasti toteutettua viestintää. Nykyisissä tehtävissään Isännöintiliitossa Laura vastaa organisaation markkinointiviestinnästä ja ajattelee työssään aina jäsenlähtöisesti. Entisenä toimittajana yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta on hänelle myös tärkeää. Viestin hallitustoiminnassa Laura hyödyntää järjestönäkökulman lisäksi työsuojelukokemustaan.

Minna Haapsaari

Minna Haapsaari
Työyhteisöviestinnän Senior asiantuntija, strategi, organisaatiomuotoilija ja valmentaja Aava & Bangilla sekä Viestin hallituksen varajäsen

Minna työskentelee toistuvasti Suomen ja Euroopan parhaimpiin työpaikkoihin valitussa Aava & Bangissa. Minnan työpöydällä on erityisesti asiakkaiden strategian viestintä, työnantajakuvan rakentaminen, johtamisviestintä ja työyhteisöviestinnän vaikuttavan mallin rakentaminen. Minna uskoo, että kestävä ja vastuullinen brändi rakentuu sisältä ulos. Minnan mielestä viestintää ei vielä arvosteta riittävästi esimerkiksi johtoryhmissä ja se on yksi motivaattori olla mukana nostamassa viestinnän arvostusta Viestin hallituksen jäsenenä. Ilman viestintää ja vuorovaikutusta kun ei olisi työpaikkoja, asiakkaita eikä yhteiskuntaakaan.

Linkedin

Anni Lehti

Anni Lehti
Suomen Start up -yhteisön viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen varajäsen

Anni työskentelee Suomen startup-yhteisön viestintäpäällikkönä ja vastaa yhteisön yhteiskunnallisesta näkyvyydestä ja median kanssa työskentelystä. Aikaisemmin Anni on työskennellyt mm. teknologiayhtiössä Vincitillä vastaten viestinnästä ja PR:stä sekä Suomen suurimman asumisen median päätoimittajana. Anni uskoo, että viestintä on paras ja tehokkain tapa vaikuttaa, olipa kyseessä sitten mikä tahansa asia tai aihe.

LinkedIn

Edustajamme Akavan Erityisalojen toimielimissä

Akavan Erityisalojen hallitus
Marko Varama, hallituksen jäsen

Yksityissektorin neuvottelukunta
Sanna Kranjc
Marko Varama

Valtion neuvottelukunta
Ansa Jokiranta
Pia-Maria Jokipii

Kunnan neuvottelukunta
Ari Minadis

Korkeakoulutoimikunta
Anne Hytönen
Ilse Skog