Skip to content

Mikä on Viesti?

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on akavalainen ammattijärjestö viestijöille. Meiltä saat turvaa työelämään, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston. Jäseneksemme ovat tervetulleita kaikki viestinnän nykyiset ja tulevat ammattilaiset – opiskelijat, asiantuntijat ja johtajat. 

Viesti on olemassa, jotta sinä voit onnistua työelämässä

Olemme olleet tukemassa viestijöiden onnistumista jo vuodesta 1973. Me tiedämme, että viestinnällä on merkittävä rooli yhteiskunnan ja yritysten eteenpäin viemisessä. Teemme töitä sen eteen, että muutkin sen tietävät.

Olemme ajan hermolla oleva ammattijärjestö

Vaikka historiamme on pitkä, tavoitteenamme on olla ajan hermolla oleva ammattijärjestö, joka ammatillisen edunvalvonnan lisäksi on jäsentensä sparraaja nopeasti muuttuvassa työelämässä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti jäsentemme toiveita kuunnellen ja olemme aktiivisesti mukana viestintäalan kehittämisessä.

Ammattiliittona olemme enemmän kuin työttömyyskassa

Työttömyyskassa ei neuvottele sopimuksia eikä vaikuta viestinnän alan työehtojen kehittämiseen.

Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimukset, joissa sovitaan muun muassa työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista. Ammattiliiton kautta tukenasi on myös laaja luottamusmiesverkosto työpaikoilla. Alasi ammattijärjestöltä saat myös neuvontaa työsopimuksen tekemisessä ja palkkaneuvotteluihin valmistautuessa. Mitä laajemmin viestinnän ammattilaiset ovat järjestäytyneet yhteiseen ammattijärjestöön, sitä paremmin pystymme viemään eteenpäin alalla työskentelevien kannalta tärkeitä asioita. 


Valvomme etuasi ja tarjoamme sinulle

Suomen ainoana viestijöiden ammattijärjestönä, pidämme viestinnän ammattilaisten puolia työelämässä. Edistämme erityisesti viestintää ja markkinointia työssään tekevien arvostusta ja oikeuksia työelämässä sekä lisäämme ymmärrystä viestinnän alasta.

Edustamme sinua myös akavalaisissa työryhmissä ja elimissä, jotka vaikuttavat muun muassa työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön – siis sinunkin palkkaasi ja työehtojen kehitykseen.


1. Työelämän turva

Suomen ainoana viestijöiden ammattijärjestönä, pidämme viestinnän ammattilaisten puolia työelämässä. Jäsenenämme olet oikeutettu myös työttömyyskassan jäsenyyteen, liiton lakipalveluihin ja edunvalvontaan viestintäalalla. Jos joudut työttömäksi, saat lähtökohtaisesti parempaa toimeentuloa eli ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi autamme palkkaneuvotteluissa.

2. Osaamisen vahvistamista

Seuraamme viestinnän hiljaisia signaaleja, trendejä ja tuomme sinulle ajankohtaisinta tietoa viestinnästä. Vahvistamme viestinnän osaamistasi tapahtumilla, koulutuksilla ja mentorointiohjelmilla. Me autamme sinua tekemään työelämästäsi omannäköistä.

3. Viestijöiden verkosto

Viestintä yhdistää – kanssamme et jää työelämässä yksin. Viesti on valtakunnallinen viestijöiden verkosto.

Kollegoidesi kanssa pääset sparrailemaan tapahtumissa, koulutuksissa tai muissa yhteyksissä.


Missio ja toimintaa ohjaavat arvot

Lisäämme viestinnän arvostusta, tuemme viestijöiden kehittymistä ja verkostoitumista työuran eri vaiheissa.

Ajankohtaisuus ja muutoksessa suunnannäyttäjänä oleminen on tärkeää meille. Nostamme keskusteluun ajankohtaisia viestinnän ilmiöitä ja trendejä, jotta voimme olla tukemassa jäsentemme urakehitystä. Tarjoamme ajankohtaisiin trendeihin liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja tietoa. Tartumme työelämän ja viestinnän alan ajankohtaisiin kehityskohtiin. 

Meillä arvostetaan yhteisöllisyyttä – se on jäsentemme sekä laajemminkin viestinnän ammattilaisten voimavara. Yhteisöömme ovat tervetulleita kaikki Suomen viestijät. Toiminnallamme edistämme viestijöiden välistä yhteistyötä, kollegiaalisen tuen saamista sekä verkostoitumista tapahtumissa ja muissa yhteisöissä. Kehitämme myös toimintaamme yhteistyössä jäsentemme kanssa kuunnellen heidän toiveitaan.

Viestinnällä on merkittävä rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Alan arvotuksen eteen työskenteleminen onkin Viestin toiminnan kulmakiviä. Vaikutamme viestinnän arvostukseen mm. tarjoamalla palkkasuosituksia ja palkkaneuvontaa. Vaikutamme myös siihen, miten viestinnän alasta puhutaan ja mitä siitä ajatellaan – kannustamme myös jäseniämme puhumaan alan puolesta.