Skip to content

Osana Akavaa

Osana Akavaa ja Akavan Erityisaloja olemme enemmän. Akavalaisessa kentässä vaikutetaan esimerkiksi työehtosopimuksiin, työlainsäädäntöön, työntekijöiden oikeuksiin, työn verotukseen, yhdenvertaisuuteen, työehtoihin, poliittiseen päätöksentekoon ja korkeakoulutukseen. Viesti vie viestintäalan tietoa ja haasteita eteenpäin akavalaisiin vaikutuselimiin. 

Akavan Erityisalat = Akavan Erityisalat on Viestin kattojärjestö, joka koostuu kaiken kaikkiaan 22 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä. Viesti on yksi Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksistä ja tämän takia osa Viestin jäseneduista tulee Akavan Erityisaloilta. Kattojärjestömme vastaa myös jäsentemme asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja jäsenrekisterin ylläpidosta. 

Liittymällä Viestin jäseneksi liityt myös Akavan Erityisalojen jäseneksi. Akavan Erityisalojen jäseneksi liitytään aina jonkin jäsenyhdistyksen kautta.

Akavan Erityisalojen toiminnasta vastaa liiton hallitus, jossa on myös Viestin edustajia. 

Akavan Erityisalat kuuluvat taas keskusjärjestö Akavaan.

Akava = on keskusjärjestö, joka koostuu 36 jäsenliitosta. Yksi jäsenliitoista on Viestin kattojärjestö Akavan Erityisalat. Akava toimii poliittisella kentällä eikä puutu yksittäisiin työehtosopimuksiin. Akavan tavoite on edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa ja se edustaa pääasiassa korkeakoulutettuja. Sen tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen. Viestin jäseniä Akavassa edustaa kattojärjestömme Akavan Erityisalat. Edustuspaikkoja ovat esimerkiksi liittokokous, hallitus ja erilaiset toimikunnat. Edustuspaikkojen määrä riippuu siitä, kuinka paljon Akavan Erityisaloissa on jäseniä suhteessa muihin Akavalaisiin liittoihin, joita on 36 kappaletta. 

Työttömyyskassa Erko = Viestin jäsenenä voit liittyä samalla hinnalla työttömyyskassa Erkoon. Saat siis samalla hintaa liiton lakipalvelut ja edunvalvonnan, mutta myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan.  


Akavalaisen neuvottelujärjestöt

Viestin työehtosopimusneuvotteluista vastaa Akavan Erityisalojen neuvottelupäälliköt sekä akavalaiset neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN. 

JUKO = Julkisen sektorin neuvottelukunta JUKO neuvottelee 200 000 korkeakoulutetun asiantuntijan ja esihenkilön työehdoista kunnan, hyvinvointialueiden, valtion, yliopistojen ja kirkon sopimusaloilla.

YTN =  Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa akavalaisessa kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä. 

Lue lisää, miten Viesti vaikuttaa työehtosopimusneuvotteluihin