Skip to content

Viestijä: Katso Tukea työurallesi -sivulta ajankohtaisia sisältöjä työelämän eri vaiheisiin


Julkaistu: 27.09.2023
Kirjoittaja: Anni Haaparanta

Olet sitten opiskelija, työnhakija, yrittäjä, lomautettu tai vaikkapa eläkeläinen – kokosimme uudistetuille nettisivuillemme eri työelämän vaiheisiin sopivia sisältöjä. Pääset tutustumaan eri tilanteisiin räätälöityihin sisältöihin valitsemalla oman tilanteesi työelämässä.

> Pääset valitsemaan työelämätilanteesi klikkaamalla ensin tästä.

Uusien sisältöjen tarkoituksena on tukea Viestin jäseniä työelämän eri tilanteissa yhä paremmin ja tuoda relevanttia tietoa helpommin saataville.

Tietoa palkoista ja avoimista työpaikoista löydät jatkossa Viestintäala-valikosta

Viestintäala-valikosta löydät myös muuta ajankohtaista tietoa viestintäalasta esimerkiksi:

  • Viestinnästä ammattina
  • Tutkimuksista (kuten Viestinnän ala- tukimukset)
  • Viestinnän trendeistä
  • Viestinnän eettisestä neuvottelukunnasta.

Vähimmäispalkkasuositus viestinnän ammattilaisille on myös jatkossa Viestintäala-valikon alla kohdassa “suositukset ja materiaalit”. Tälle alasivulle on koottu myös muut suositukset ja materiaalit esimerkiksi kunta- ja kirkonviestijöiden palkkaoppaat.

Löydät myös enemmän tietoa edunvalvonnasta viestintäalalla ja akavalaisella kentällä

Uusilla sivuilla pyrimme selkeyttämään entistä enemmän Viestin roolia akavalaisella kentällä.

Avasimme myös aiempaa selkeämmin Viestin omia vaikuttamisen teemoja, jotka ovat:

  1. Viestintäalan arvostus ja palkkataso
  2. Ikäsyrjintä sekä raskaus- ja perhevapaasyrjintä
  3. Viestijöiden hyvinvointi ja jaksaminen

> Lue lisää edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta

Nettisivujen kehitys pohjautuu jäsenkyselyiden tuloksiin ja testikäyttäjien kokemuksiin

Nettisivujen kehittämisen taustalla on Viestin laajempi brändiuudistus, jonka pohjalla on hyödynnetty useita jäsenkyselyitä sekä -tutkimuksia ja hallituksen kanssa tehtyä strategiatyötä. 

“Aloimme rakentaa uuden brändin kivijalkaa jäsenkyselyn ja useiden jäsentutkimusten pohjalta. Kysyimme jäseniltä muun muassa, mikä Viestin jäsenyydessä on tärkeintä ja millaisia mielikuvia Viesti herättää.”, kertoo Viestin viestintäpäällikkö Anni Haaparanta

Brändi- ja nettisivu-uudistuksen tavoitteena on ollut kirkastaa Viestin olemassaolon syyt ja nykyaikaistaa koko olemus yhtenäiseksi, myös visuaalisesti.

“Haluamme viestiä entistä kirkkaammin, että olemme olemassa, jotta viestijät voivat onnistua työelämässä. Meiltä jäsenet saavat turvaa työelämään, vahvistusta viestinnän osaamiseen ja viestijöiden yhteisön. Haluamme osoittaa uudella ilmeellä olevamme tulevaisuusorientoitunut ammattijärjestö ja että seuraamme aktiivisesti viestinnän trendejä”, summaa Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo.