Skip to content

Viestijät kokevat syrjintää palkkauksessa ja työn arvostuksessa


Julkaistu: 02.02.2021
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Akavan Erityisalat selvitti marraskuussa 2020 tehdyllä kyselyllä jäsenten kokemuksia syrjinnästä työelämässä. Viestin jäsenet kokivat syrjintää palkkauksen ja työn arvostuksen osalta. Rekrytointitilanteissa erityisesti kokeneemmat viestijät olivat joutuneet syrjinnän kohteeksi. 

Viestin jäsenistä reilu 400 vastasi Akavan Erityisalojen marraskuussa toteuttamaan työelämätutkimukseen. Jäsenistämme noin kolmannes oli kokenut syrjintää omalla työpaikallaan viimeisen kahden vuoden aikana. Viestijöiden syrjintäkokemukset liittyivät useimmin esihenkilöiden ja johtajien asenteisiin, työn arvostukseen ja palkkaukseen. Syrjintää kokeneet arvelivat syrjinnän johtuneen yleisimmin iästä. Naiset olivat kokeneet syrjintää myös sukupuolensa vuoksi. Ikäsyrjinnän kohteeksi olivat joutuneet sekä vanhemmat että nuoremmat viestijät. 

 

”Nuoren ikäni vuoksi koen, ettei ammattitaitooni luoteta samalla tavalla kuin 20 vuotta vanhemman kollegani ammattitaitoon. Jos en tee mieluisia ratkaisuja, usein esimieheni liitetään keskusteluihin mukaan ja hänen kannanottoaan pyydetään.”

 

Hieman yllättävää oli, että suurin osa syrjintää kokeneista ei ollut ottanut asiassa yhteyttä ammattiliittoon. Yleisin syy jättää asia sikseen on, että puheeksi ottamisen pelätään huonontavan tilannetta työpaikalla entisestään. Syrjinnän todistaminen koetaan myös vaikeaksi.

 

Ikäsyrjintä saa viestijät harkitsemaan alanvaihtoa

 

Akavan Erityisalojen kyselyssä selvitettiin myös syrjintää rekrytoinnissa. Samalla kun hallituksen tavoitteena on työurien pidentäminen, todellisuus pakottaa monen viestijän harkitsemaan alan vaihtoa. Viimeisimmän Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksen mukaan noin kolmennes viestijöistä on harkinnut alan vaihtamista. Alalla työskentelevien keski-ikä on pysynyt viime vuodet noin 40 vuoden tuntumassa.

Kyselyyn vastanneista jäsenistä noin viidennes oli kokenut syrjintää. Tyypillisin syrjinnän syy oli ikä. Moni vastaajista koki tilanteen turhauttavana: kertyneestä kokemuksesta huolimatta haastattelukutsut harvenevat ja usein työnantajat eivät edes vastaa hakemuksiin. 

 

”Yli 50-vuotiasta harvoin kutsutaan haastatteluun, edes vastataan hakemuksiin. Kun minua ei valittu, kysyin syitä. Vastaukset vältteleviä, tyyliin: et olisi viihtynyt nuorekkaassa tiimissä”.

 

Vastausten perusteella harva kuitenkaan lähtee selvittämään syrjintätapauksia ammattiliiton kanssa. Tilanne on huolestuttava. Akavan Erityisalat ehdottaakin rekrytointisyrjinnän kitkemiseksi 13 kohdan ohjelmaa.

 

Oletko kokenut syrjintää? Hyödynnä palveluitamme

 

Viestin jäsenenä saat asiantuntevaa lakineuvontaa muun muassa työsopimuksen solmimiseen tai purkuun, irtisanomistilanteeseen, työehtosopimukseen ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Palvelu sisältyy jäsenmaksuusi. 

Voit myös hyödyntää henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa. Saat tukea urasuunnitteluun, työnhakuun, oman osaamisesi sanoittamiseen tai omassa työssäsi kehittymiseen. Uravalmennus on jäsenillemme maksutonta ja sen toteuttaa UP Partners.

Kun haet uuteen työpaikkaan tai valmistaudut palkkaneuvotteluun, tutustu viestinnän palkkatutkimuksiin ja -tilastoihin sekä Viestin vähimmäispalkkasuositukseen.

 

Anu von Lode Valkeajärvi
varapuheeenjohtaja, Viesti ry
hallituksen jäsen, Akavan Erityisalat