Skip to content

Viestin jäsenille räätälöidään oma Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET) – tutkinnon painopisteenä on viestinnän strateginen johtaminen


Julkaistu: 06.06.2024
Kirjoittaja: Viesti ry
Kategoria: Ajankohtaista, Uutinen

Lokakuussa 2024 alkaa Viestin jäsenille räätälöity Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYET. Tutkinto antaa valmiudet viestinnän strategiseen johtamiseen. Ilmoittautuminen ohjelmaan alkaa kesäkuussa 2024 ja päättyy 15.9.2024.

Viestintä

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, joka tarjoaa eväitä parempaan strategisempaan johtamiseen.

–Viestinnän ala 2023 -tutkimuksen mukaan viestinnän tärkein strateginen kysymys lähivuosina on sen roolin vahvistaminen strategisena toimintona. Siksi koemme tärkeäksi kasvattaa viestijöiden strategista osaamista arvostetun tutkinnon avulla, viestijöille räätälöitynä, kertoo Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo.

Tutkinnon voi suorittaa omalle työpaikalle oppisopimuksella, jolloin tutkinto on täysin ilmainen. Tässä tapauksessa työnantajan on kuitenkin määriteltävä opiskelijalle työpaikkaohjaaja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman oppisopimusta, jolloin se maksaa 1 590 euroa.

Koulutus vahvistaa viestijöiden strategisen johtamisen osaamista 

Viestin jäsenille räätälöity Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto koostuu kaikille tutkintoon osallistuville pakollisista opinnoista ja valinnaisista opinnoista. 

Jotta koulutukseen voi osallistua, on opiskelijalla oltava mahdollisuus kehittää esimerkiksi organisaation strategiaa, viestintästrategiaa tai strategian pohjalta tehtyä viestintäsuunnitelmaa. Lisäksi tutkinnon suorittajan työnkuvan tulee sisältää johtamista, esihenkilötyötä tai projektinjohtamista.

Viestinnän strategiseen johtamiseen valmisteleva tutkinto sisältää seuraavaat aiheet:

  • Strategiatyön johtaminen
  • Projektinjohtaminen
  • Itsensä johtaminen
  • Strategian toteuttaminen
  • Talouden tunnusluvut
  • Johtamisviestintä ja vuorovaikuttaminen
  • Työlainsäädäntö

Tutkintoon kuuluu yhteensä noin 11 koulutuspäivää, jonka lisäksi tutkinnon suorittamiseen kannattaa varata lisäaikaa noin tunti viikossa.

Ilmoittautuminen alkaa kesäkuussa – lisätietoa saat elokuun infotilaisuudessa

Koulutusohjelmaan ilmoittautuminen avataan kesäkuussa. Viestin jäsenille räätälöidyn paketin minimiosallistujamäärä on 15 ja maksimimäärä 28 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan päättyy 15.9.2024.

Infotilaisuudessa 28.8. kerrotaan lisää tutkinon rakenteesta ja sen suorittamisesta. Lisäksi voit tiedustella omasta kelpoisuudestasi tutkinto-opiskelijaksi.