Skip to content

Viestinnän alan palkat nousseet hieman yleistä tasoa nopeammin – mediaanipalkka nyt 4 300 euroa


Julkaistu: 01.12.2023
Kirjoittaja: Anni Haaparanta

Viestinnän alan mediaanipalkka on noussut viimeisen kahden vuoden aikana noin 200 euroa ja viimeisen 10 vuoden aikana 18,1 %. Viestijöiden palkat ovat korkeimmillaan pörssiyhtiöissä ja matalimmillaan kirkossa. Kokosimme tähän artikkeliin tarkempaa tietoa Viestinnän ala 2023 -tutkimuksen* yhteydessä kysytyistä palkkatiedoista. Luvut perustuvat elokuun 2023 palkkatietoihin.

> Lue myös Viestinnän ala 2023 -tutkimuksen keskeisistä tuloksista tai tutustu tutkimusraporttiin.

Eniten tienaa tohtori, mies ja pörssiyhtiössä työskentelevä

Viestinnän alan palkat vaihtelevat kaiken kaikkiaan 300 euron ja 21 000 euron välillä. Palkkatulojen mediaani vuonna 2023 on 4 300 euroa, kun vuonna 2019 se oli vielä 4 098 euroa. Asiantuntijan mediaanipalkka on 3 900 euroa, johtavan asiantuntijan 4 850 euroa, päällikön 5 100 euroa ja johtajan 7 530 euroa.

Miehet tienaavat 200 euroa enemmän kuin naiset ja jopa 700 euroa enemmän kuin kohdan muut valinneet henkilöt. Luvuissa ei ole huomioitu esimerkiksi tehtävätasoa, titteliä tai kokemusvuosia.

Koulutustasoltaan eniten tienaa tohtori, jonka palkkatulojen mediaani on peräti 5 247 euroa. Vähiten tienaa kandidaatin tutkinnon suorittanut, jonka mediaanipalkka on 3 800 euroa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut tienaa 310 euroa vähemmän kuin maisteritutkinnon suorittanut.

Eri sektoreiden palkoissa on myös eroja. Eniten tienataan pörssiyhtiöissä, jossa viestijän mediaanipalkka on 5 400 euroa. Vähiten tienataan kirkossa, jossa mediaanipalkka on 1 611 euroa pienempi kuin pörssiyhtiössä.

Palkankorotuksia saatiin eniten TES-neuvottelujen kautta

Hieman yli puolet vastaajista (52 %) on saanut viimeisen kahden vuoden aikana palkankorotuksen TES-neuvottelujen kautta. Työehtosopimusneuvottelujen kautta tulleet palkankorotukset kasvoivat 17 prosenttiyksikköä vuoden 2019 kyselyyn verrattuna.

Palkankorotuksen keskiarvo on suurempi tehtävän muuttuessa kuin palkankorotusta pyytämällä. Pyydettäessä keskiarvo vuonna 2023 on ollut 384 euroa ja tehtävän muuttuessa 548 euroa.

Lisätietoja viestinnän alan palkoista saat Viestin toimistolta:

Haluatko tietää vielä tarkempaa tietoa palkoista? Ota yhteyttä meihin.

toimisto@viesti.fi

044 700 4044

*Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry tilasi Viestinnän ala 2023 -tutkimuksen yhteydessä tarkempaa tietoa viestinnän asiantuntijoiden bruttopalkoista elokuussa 2023. Bruttopalkka sisältää henkilökohtaiset lisät, kokemuslisät ja luontaisedut. Joka toinen vuosi toteutettavaan Viestinnän ala -tutkimuksessaan vastasi lähes 1 000 viestinnän asiantuntijaa ja se toteutettiin yhteistyössä Procom – viestinnän asiantuntijat ry:n ja Julkisen alan viestijät JAT ry:n kanssa. Tutkimuksen toteutti IRO research.