Skip to content

Viestinnän alan työtilanne parani selvästi tänä vuonna


Julkaistu: 21.12.2017
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Viestinnän alan työtilanne on parantunut merkittävästi vuoden takaisesta. Duunitorin tilastojen mukaan viestinnän työpaikkoja on ollut avoinna puolet enemmän tammi–lokakuun välillä tänä vuonna verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Tiedottajan paikkoja oli auki vuoden 2016 vertailuajankohtana (1–10/2016) vielä 97 kappaletta kun vuoden 2017 vastaavana ajankohtana (1–10/2017) haettiin 169 tiedottajaa (lähde: Duunitori).

Myös viestintäjohtajia palkattiin aiempaa rohkeammin: vuoden 2016 vertailuajankohtana etsittiin 17 viestintäjohtajaa, kun samaan aikaan vuonna 2017 rekryttiin peräti 77 viestintäjohtajaa.

 

Palkkamediaani säilynyt samalla tasolla

Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimuksen* mukaan viestinnän alan palkkamediaani on säilynyt suunnilleen ennallaan kahden vuoden takaisesta. Palkat ovat laskeneet hivenen 3 820 eurosta 3 800 euroon.

Pysähtyneeseen palkkakehitykseen saattaa vaikuttaa se, että palkankorotuksissa on oltu viime aikoina yleisestikin varovaisia.

– Esimerkiksi KVTESillä oli nollakorotuslinja vuonna 2017 ja yleisesti kilpailukykysopimus on purrut monella muullakin alalla, sanoo Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.

Naisten ja miesten mediaanipalkat olivat samat, eli 3 800 euroa. Tosin minimi- ja maksimipalkoissa hajontaa on enemmän pääosin miesten eduksi.

Pörssiyhtiöissä työskentelevien mediaanipalkat ovat edelleen korkeimmat, eli 4 600 euroa ja kuntasektorilla pienimmät eli 3 300 euroa. Yksityisellä sektorilla mediaanipalkka on yleisesti 4000 euroa, julkisella sektorilla 3700 ja järjestössä, liitossa tai säätiössä 3500 euroa.

Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtajien mediaanipalkka oli syksyn tutkimuksessa 7 000 euroa, kun muiden tehtävänimikkeiden mediaanipalkat olivat noin 3 000 euron ja 5 000 euron välillä.

 

Luontoiseduista painopistettä tulospalkitsemiseen

Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimuksen mukaan palkitsemisen painopiste olisi siirtynyt hieman luontoiseduista tulospalkitsemiseen.

Luontoisetujen piirissä oli nyt enää 58 prosenttia, kun vuonna 2015 niitä sai 64 prosenttia vastaajista. Luontoisetujen arvo oli 2017 keskimäärin 151 euroa, mikä sekin aiempaa pienempi (2015: 224 euroa kuukaudessa).

Kertaluonteisen tulospalkan sai aiempaa useampi, eli nyt 37 prosenttia vastaajista (2015: 33 prosenttia) ja sen keskimääräinen arvo oli 3 491 euroa, mikä tosin oli 93 euroa pienempi kuin vuonna 2015.

 

Optio-ohjelma vielä harvassa viestinnän alalla

Kolmella neljästä vastaajayrityksestä ei ole käytössä optio-ohjelmaa. Vastaajista 6 prosenttia oli mukana yrityksen optio-ohjelmassa ja 11 prosentilla se oli yrityksessä käytössä, mutta ei koskenut ko. vastaajaa.

Viestintää ulkoistetaan vastaajista 10 prosentin mukaan enemmän kuin ennen. Vastaajista 62 prosenttia sanoo, että muutosta ei ole havaittavissa aiempiin vuosiin verrattuna.

 

Lähes 70 prosenttia uskoo alan kasvuun

Alan kasvuodotukset ovat tällä hetkellä korkealla.

Marraskuussa julkaistun Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimukseen vastanneista 68 prosenttia uskoo viestinnän alan edelleen kasvavan.

Viestintätoimistoista 65 prosentissa onkin palkattu lisää työntekijöitä viimeisen kahden vuoden aikana. Vain 10 prosentissa on vähennetty.

 

*Viestinnän ammattilaiset -tutkimus on toteutettu eri viestintäjärjestöjen (Viesti ry, Jat, ProCom, Kirkon viestijät) yhteistyöllä joka toinen vuosi. Palkkatiedoissa 2017 vastaajat ovat ilmoittaneet elokuun palkkansa. Vastaajia oli koko kyselyssä 1177. Työpaikkatilastot pohjautuvat Duunitorin tilastoihin.

 

Lisätietoja:

Siina Repo, toiminnanjohtaja, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry