Skip to content

Viestinnän asiantuntijoiden uudet palkkasuositukset on julkaistu


Julkaistu: 12.04.2018
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Viestin vähimmäispalkkasuosituksesta saat tukea palkkaneuvotteluun tai työnhakuun. Suositus on tarkoitettu erityisesti niille yksityissektorilla toimiville, joiden työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta.

Vähimmäispalkkasuositus perustuu työn vaativuuteen. Työn vaativuuden perusteella tehtävät ja vähimmäispalkat on ryhmitelty asiantuntijatason, vaativan asiantuntijatason, päällikkötason ja johtotason tehtäviin.

Tehtävien vaativuusryhmittelyt on tässä suosituksessa laadittu uudelleen, jonka johdosta suorittavan tason tehtäväluokitusta ei enää ole. Viestinnän työ katsotaan vaativuudeltaan lähtökohtaisesti asiantuntijatyöksi.

Tutustu viestinnän asiantuntijoiden palkkasuositukseen tästä!