Skip to content

Viestinnän vuosi 2020 – kasvu lupaa hyvää viestijälle


Julkaistu: 15.01.2020
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

Viestinnällä menee kovaa. Se on keikkunut menestyneimpien toimialojen kärjessä jo useiden vuoden ajan. Tuoreessa Kauppalehden toimialojen kasvu- ja kannattavuusvertailussa viestintä ja suhdetoiminta erottui taas edukseen – vuonna 2018 viestintäala kasvoi lähes 15 prosenttia. Yli 550 toimialan vertailussa viestintätoimistot nousivat ykkössijalle.

Kasvulukujen ohella viestijöillä itsellään on vahva usko alan positiiviseen kehitykseen. Kansainvälisen viestintätoimistojen kattojärjestön ICCO:n 2020-raportin mukaan viestinnän ammattilaiset ovat optimistisia globaalin viestintämarkkinan kasvun suhteen.

Viestinnän ammattilaiset 2019 -tutkimuksen mukaan toimialan kasvuun uskotaan myös Suomessa ja työllisyysnäkymät nähdään valoisina. Esimerkiksi vuonna 2019 Duunitorin kautta markkinoinnin, mainonnan, median ja viestinnän työpaikkoja oli avoinna 8136 kappaletta, mikä on 16% enemmän kuin edellisvuonna.

 

Työelämä sekä viestinnän kenttä käyvät läpi yhä kiihtyvämpää muutosta 2020-luvulla. Teknologia muokkaa arkeamme, työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy, työskentelykulttuuri jatkaa muuttumistaan ja projektiluontoinen tekeminen lisääntyy. Osaajilta odotetaan asiantuntemuksen lisäksi sopeutumis- ja muuttumiskykyä, parempia vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja ja uuden omaksumista. Näkemyksellisyys, luovuus ja rohkeus ovat yhä kovemmassa huudossa.

Myös viestinnän osaamistarpeet muuttuvat. Maineenhallinta, strateginen konsultointi ja sosiaalinen media ovat nousussa maailmalla; tänä vuonna kasvua odotetaan muun muassa mittaamisen ja analytiikan, vaikuttajamarkkinoinnin ja multimediasisältöjen osalta (ICCO).

Viestin arvioiden mukaan vuonna 2020 otettaan vahvistavat erityisesti brändiaktivismi ja merkityksellisyyden kokemuksen johtaminen työyhteisöviestinnässä. Hyvien vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu entisestään, viestintä lähenee liiketoiminnan kovaa ydintä ja liiketoiminnan ymmärtäminen on viestijälle yhä tärkeämpää.

Viestijät itse näkevät tärkeimmiksi osaamisen kehittämisen alueiksi strategiaviestinnän, viestinnän johtamisen sekä sosiaalisen median osaamisen, siinä missä johtavat viestijät pyrkivät vahvistamaan osaamistaan erityisesti vaikuttajaviestinnän ja yhteiskuntasuhteiden saralla. 

 

Viestijöiden on tärkeää kehittää asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan jatkuvasti. Vuonna 2020 jatkamme Viestillä laadukkaiden koulutusten, monipuolisten tapahtumien ja yritysvierailuiden sekä mentoroinnin tarjoamista. Viime vuonna tilaisuuksiimme osallistuttiin runsaasti ja palaute oli erinomaista – tänä vuonna tapahtuma- ja koulutusvalikoimamme on entistä laajempi ja monipuolisempi. Tilaisuudet tarjoavat myös erinomaisen alustan oman verkoston laajentamiselle.

Viestijät kohtaavat myös monenlaisia haasteita työuransa aikana ja arkensa lomassa. Panostamme tänä vuonna erityisesti jäsenpalveluiden kehittämiseen sekä aktiiviseen tietoon perustuvaan vaikuttamistyöhön. Tarjoamme työsuhde- ja palkkaneuvontaa, työpsykologin ja -juristin palvelut sekä uraneuvontaa ja -tukea eri työuran vaiheessa oleville viestijöille.

 

Keväällä alamme valmistella Viestille uutta strategiaa vuosille 2021-2023. Kasvamme hyvää vauhtia ja meille on tärkeää kuulla jäsentemme ääntä ja ajatuksia – myös sinulla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa ja kertomassa mihin suuntaan alaa tulisi viedä tulevina vuosina. Voit jakaa ajatuksesi ja ideasi kanssamme täällä.

Nopeasti muuttuvalla kentällä osaamisen aktiivinen kehittäminen ja verkostot kasvattavat merkitystään. Viestijöiden kehittämisen ja alan elinvoimaisuuden sekä arvostuksen lisäämiseksi on tärkeää, että taustalla on vahva, eteenpäin katsova ja ratkaisuja tarjoava tukiverkosto ja yhteisö.

Tehdään yhdessä vieläkin parempaa viestintää vuonna 2020!

 

Mari Tuokko

Viesti ry:n puheenjohtaja