Hyvinvoiva työntekijä jaksaa tehtävissään paremmin ja pidempään, ja hän on motivoituneempi tekemään työtään. Työhyvinvointiin vaikuttavat henkisen ja fyysisen terveyden lisäksi myös muun muassa työympäristö, johtaminen ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön.

Jos työskentelet yksin tai olet organisaation ainoa viestijä, hyödynnä vertaistukea. Kollegojen tapaamiset ja näkemysten jakaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä työssä jaksamisen kannalta. Viestin ja Akavan Erityisalojen jäsentapahtumat ovat hyödyllisiä ja oivallinen tilaisuus tavata muita vastaavissa tehtävissä toimivia.

Stressinhallinta

Työelämän vaatimukset aiheuttavat stressiä lähes poikkeuksetta kaikille työntekijöille jossain vaiheessa uraa. Tietty määrä stressiä pitää mielen virkeänä, mutta jatkuva liiallinen kuormitus on haitallista.

Akavan Erityisalat järjestää stressinhallintaan ja työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia ja tapahtumia. Lue myös työhyvinvointivalmentaja Johanna Verhon blogikirjoitukset stressinhallinnasta:

Näin kehität stressinhallintataitoasi, osa 1 – Priorisoi priorisointi

Näin kehität stressinhallintataitoasi osa II – Tee yksi asia kerrallaan

Näin kehität stressinhallintataitojasi osa III – Lähde kotiin…ajoissa

PHT ry

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä 1. askel -hyvinvointijaksoja. Haku tapahtuu PHT:n sähköisessä hakujärjestelmässä ja järjestö tekee itse osallistujavalinnat. Osallistujat maksavat vain edullisen omavastuuosuuden.

PHT ry on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö, jonka taustalla ovat A-lomat, SAL-lomat ja T-lomat. Järjestö haluaa kannustaa työikäisiä ja heidän perheitään arkiliikuntaan ja muuttamaan elintapojaan.