Skip to content

Viestintäalan palkat

Viestinnän asiantuntijan palkkamediaani kuukaudessa on 4 300 € (2023). Viestintäalalla työskentelevien asiantuntijoiden palkat vaihtelevat, koska viestintäalalla ei ole yhteistä ja yleissitovaa työehtosopimusta (TES). Palkkojen suuruuteen vaikuttavat muun muassa työnantajasektori, koulutus, toimiala, asuinpaikkakunta, tehtävätaso ja aiempi kokemus.

Keskeisimmät palkkamediaanit viestintäalalla

  • viestintäasiantuntijan kuukausipalkka 3 900 €
  • viestintäpäällikkön kuukausipalkka 5 100 €
  • viestintäjohtajan kuukausipalkka 7 530 €
  • kuukausipalkka julkisella sektorilla 4 109 €
  • kuukausipalkka yksityisellä sektorilla 4 800 €
  • kuukausipalkka järjestössä 4 140 €

Tiesitkö? Viestiltä löytyy alan kattavimmat tilastot viestinnän asiantuntijoiden palkoista. Voit kysyä mediaanipalkkaa esimerkiksi tittelin, iän, työnantajasektorin ja kokemusvuosien mukaan.

Jäsenenämme saat aina henkilökohtaista palkkaneuvontaa

> Ota yhteyttä palkkaneuvontaan.

> Tutustu yksityisen sektorin viestinnän ammattilaisten vähimmäispalkkasuositukseen ja muiden sektoreiden palkkaoppaisiin.