Skip to content

Viestinnän eettinen neuvottelukunta

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN ottaa kantaa viestinnän eettisiin kysymyksiin ja ylläpitää Viestinnän eettisiä ohjeita Suomessa. 

Viesti ry ja Viestinnän ammattilaiset ProCom ry perustivat Viestinnän eettisen neuvottelukunnan vuonna 2015. Seuraavana vuonna mukaan liittyivät MTL ry eli nykyinen Marketing Finland sekä Julkisen alan viestijät JAT ry. Neuvottelukunnan taustayhteisöt sitoutuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin sekä edistävät ohjeiden tunnettuutta jäsentensä keskuudessa.

Lue lisää VENin sivuilta ven.fi!