Skip to content

Viestintä ammattina

Viestintä on asiantuntijatehtävä, jonka tekeminen edellyttää korkeakoulutusta, jatkuvaa uuden oppimista muuttuvasta maailmasta sekä ajankohtaista ymmärrystä yhteiskunnasta ja alan trendeistä. Tällä sivulta pääset tutustumaan ajankohtaisimpaan tietoon viestinnästä ammattina.

Työnantajat

Viestinnän ammattilaiset työskentelevät laajasti eri sektoreilla, viestintätoimistoissa tai yrittäjinä. Eniten viestijöitä työskentelee yksityisellä sektorilla. Mahdolliset työnantajat ovat:

 • Yksityinen: yritys, pörssiyhtiö, viestintätoimisto, startup 
 • Valtio
 • Kunta
 • Hyvinvointialue
 • Järjestö 
 • Kirkko, seurakunta
 • Korkeakoulu tai muu oppilaitos
 • Ammatinharjoittaja, yrittäjä, freelancer.

(Viestinnän ala 2023 -tutkimus ja Viestin jäsendata) 

Tyypillisimmät tittelit

Viestijöitä työskentelee johtaja-, päällikkö, asiantuntija- ja harjoittelijatasolla. Kaikki tehtävätasot vaativat viestinnän asiantuntijuutta. Tyypillisimmät tittelit ovat:

 • Viestinnän asiantuntija/viestintäasiantuntija tai suunnittelija
 • Tiedottaja
 • Viestintä- ja/tai markkinointipäällikkö
 • Viestintä- ja/tai markkinointijohtaja tai muu johtaja
 • Viestintäkonsultti
 • Viestintäkoordinaattori tai viestintävastaava
 • Verkkoviestinnänasiantuntija,-toimittaja,-tuottaja
 • Viestintäassistentti.

(Viestinnän ala 2023 -tutkimus ja Viestin jäsendata) 

Työtehtävät

Viestinnän ammattilaiset vastaavat kokonaisvaltaisesti organisaatioiden viestinnästä. Perinteisesti organisaation viestintä jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, mutta käytännössä näitä kahta ei voida täysin erottaa toisistaan. 

Viestinnän ammattilaisten lisäksi jokainen organisaation työntekijä viestii ja he ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Viestintä on myös yksi tärkeimmistä johtamisen ja strategiatyöskentelyn työkaluista. 

Viestinnän ammattilainen auttaa myös kehittämään muun organisaation viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, jotta jokainen pystyy viestimään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja itsenäisesti. Toimiva viestintäkulttuuri auttaa organisaatiota toimimaan avoimesti, tehokkaasti ja innostavasti.

Tyypillisimmät työtehtävät liittyvät:

 • Sisällöntuotantoon 
 • Media- ja sidosryhmäsuhteisiin sekä maineenhallintaan
 • Sosiaaliseen mediaan ja sen tuntemukseen
 • Digi- ja verkkoviestintään
 • Työyhteisöviestintään, organisaatiokulttuuriin
 • Brändityöhön ja työnantajakuvaan
 • Viestinnän johtamiseen
 • Strategiaan ja kokonaisuuksien johtamiseen
 • Muutos- ja strategiaviestintään
 • Poikkeustila- ja kriisiviestintään
 • Kouluttamiseen, konsultointiin tai valmentamiseen.

Viestinnän opiskelu

Viestintää voi opiskella esimerkiksi

Viestinnän johtamista voit opiskella Viestin 6 kuukauden valmennusohjelmassa.