Skip to content

ViestiStipendityöt valittu: aiheina viestintäteknologia ja sosiaalinen tuki johtaja-alaisvuorovaikutuksessa


Julkaistu: 27.05.2020
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Blogi

Viesti jakoi jälleen tänä keväänä kaksi 250 euron arvoista ViestiStipendiä kannustukseksi kahdelle viestinnän opinnäytetyölle, joista viestinnän asiantuntija hyötyy työelämässä. Huikeita hakemuksia tuli ympäri Suomen Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Vaasasta.

ViestiStipendin saavat tänä keväänä Camilla Suortti gradustaan Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla ja Marika Laiho gradustaan Sosiaalinen tuki johtaja-alaisvuorovaikutussuhteessa – kulttuurituottajien käsityksiä ja kokemuksia. Molemmat gradut ovat esitarkastuksessa Jyväskylän yliopiston viestinnän maisteriohjelmassa.

 

ViestiStipendi-raadin terveiset

ViestiStipendi-raatiin kuuluivat tänä keväänä Viestin hallituksen varsinaiset jäsenet Petra Alijärvi ja Miina Salmenharju, opiskelijajäsenet Jenna Vuorela ja Tuomas Heikkilä sekä Viesti ry:n viestintä- ja järjestökoordinaattori Maaria Tommila. Hakemukset käsiteltiin anonyymeinä.

Hakemukset olivat todella hyviä ja huolellisesti laadittuja. Viestin raati kiittää jokaista stipendiä hakenutta opiskelijaa hakemuksesta! Raati painotti valinnassaan loppusuoralla olevaa työtä, josta Viestin jäsenet voivat hyötyä työelämässä. Raati toivottaa kaikille stipendiä hakeneille tsemppiä opintoihin ja onnittelee kohta valmistuvia.

 

Stipendiaatit: ”Aivan mahtava fiilis!”

 

Miltä nyt tuntuu, stipendiaatit?

Camilla Suortti: Aivan mahtava fiilis ja olen tosi iloinen ja otettu ViestiStipendistä! Olen myös erittäin kiitollinen loistavasta graduohjauksesta, opiskelukavereiden kannustuksesta ja puolisoni tuesta graduprosessin aikana. Opinnäytetyön tekeminen on ollut iso urakka ja stipendin saaminen ilahduttaa ja motivoi. Lämmin kiitos Viestin raadille kannustuksesta!

Marika Laiho: Tämä on iloinen yllätys ja olen otettu, että Viestin raati valitsi työni stipendin saajaksi. Toki sitä itse aina kokee oman työnsä aiheen tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi, mutta että saa tällaisen tunnustuksen myös muilta, niin se on todella hienoa ja motivoi myös työn viimeistelyssä. Kiitokset Viesti ry:lle, tämä oli mukava piristys kevääseen!

 

Miten viestijä hyötyy tutkielmastasi työelämässä?

Camilla: Tutkielmastani on hyötyä viestijöille digitalisoituneessa työelämässä, koska viestintäteknologiaa käytetään sekä työssä että työn ulkopuolella. Viestintäteknologian hallinta kytkeytyy työn ja muun elämän rajojen hallintaan sekä elämän eri osa-alueiden yhteensovittamiseen.

”Viestintäteknologian hallinta kytkeytyy työn ja muun elämän rajojen hallintaan sekä elämän eri osa-alueiden yhteensovittamiseen.”

Tutkielmani pyrkii lisäämään viestinnän ammattilaisten ymmärrystä viestintäteknologian hallinnasta ja siinä ilmenevästä jännitteisyydestä työn ja muun elämän rajankäynnissä. Ymmärrys auttaa viestijöitä luomaan toimivia viestintäteknologian hallinnan käytänteitä työelämässä, jotka tukevat työn ja muun elämän yhteensovittamista ja näin ollen lisäävät hyvinvointia työyhteisöissä.

Marika: Tutkielmani tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten tuloksia sosiaalisen tuen merkityksellisyydestä ja laadukkaiden vuorovaikutussuhteiden ylläpidon tärkeydestä työyhteisöissä. Yleisesti supportiivinen viestintä on yhdistetty negatiivisten tilanteiden yhteyteen, mutta tämän tutkielman tulosten perusteella, sosiaalisella tuella on tärkeitä tehtäviä myös positiivisten tilanteiden yhteydessä työelämän kontekstissa.

”Sosiaalisella tuella on tärkeitä tehtäviä myös positiivisten tilanteiden yhteydessä työelämän kontekstissa.”

Tutkielmani tarjoama tieto on erityisesti hyödyksi viestinnän asiantuntijoille, jotka toimivat itse johto- tai esihenkilötehtävissä tai johdon konsultteina. Tutkielman tuloksista on hyötyä myös työyhteisöviestinnän ja työyhteisön tukemisen prosessien kehittämisessä.

 

Stipendityöt tulevat luettaviksi Viestin verkkosivuille

ViestiStipendillä palkitut työt tulevat myöhemmin nähtäville Viestin verkkosivuille.

ViestiStipendin seuraavista hauista ilmoitetaan myöhemmin.