Tervetuloa mukaan vaikuttamaan! Viesti ry on maamme ainoa vain viestintäalan ammattilaisten ja viestintää opiskelevien ammattijärjestö. Tehtävämme on valvoa palkkausta, edustaa jäseniä työsuhdekysymyksissä sekä lisätä viestintätehtävissä toimivien yhteenkuuluvuutta ja arvostusta. Viesti ry on akavalainen ammattijärjestö. Jäsenyyteen sisältyy työttömyysturva sekä työsuhteisiin liittyvät neuvonta- ja lakimiespalvelut.

Arvostamme ammattitaitoasi, koulutustasi ja uraasi.
Autamme sinua onnistumaan työelämässä.

Olemme aktiivinen edunvalvontajärjestö, joka edistää uraasi järjestämällä ajanmukaisia työelämäpalveluja, mentorointia, tapahtumia ja koulutuksia. Kokoamme yhteen viestinnän asiantuntijat ja vahvistamme verkostoitumista sekä yhteenkuuluvuutta. Annamme vertaistukea oman työn kehittämiseen ja lisäämme viestijöiden näkyvyyttä osaavana ammattikuntana.

Visio

Viesti on halutuin viestinnän ammattilaisten työelämän ja osaamisen kehittämisen kumppani.

Missio

Viesti auttaa jäseniään onnistumaan työelämässä sekä vahvistaa viestinnän ammattilaisten yhteisöllisyyttä ja arvostusta.

Arvot

Jäsenlähtöisyys-ikoni1. Jäsenlähtöisyys:

Toimintamme perustuu jäsenistön kuuntelemiseen ja vuorovaikutukseen. Tunnistamme jäsenille merkitykselliset asiat ja toimimme niiden mukaisesti.

Avoimuus-ikoni2. Avoimuus:

Toimintamme on avointa. Laaja-alaisia ja painoarvoltaan tärkeitä asioita valmistelemme jäsenistöä kuunnellen ja tarvittaessa Akavan Erityisalojen ja/tai alan viestintäjärjestöjen kanssa.

Ratkaisukeskeisyys-ikoni3. Ratkaisukeskeisyys:

Olemme jäsentemme tukena ja ratkaisemme työelämässä eteen tulevia kysymyksiä ja ongelmia. Tarjoamme jäsenillemme henkilökohtaista työsuhde- ja palkkaneuvontaa.

Edunvalvontaa osana Akavaa

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry – Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Viesti perustettiin vuonna 1973 nimellä Julkisen hallinnon tiedottajat (JHT). Kun yksityisen sektorin viestijät tulivat mukaan järjestöön 1980-luvulla, nimi vaihdettiin Tiedotusalan ammattijärjestöksi (TAJ). Vuonna 2010 nimi muutettiin Viestiksi vastaamaan tämän päivän vuorovaikutteista viestintää.

Kuulumme Akavan Erityisaloihin ja sen kautta Akavaan. Akavan Erityisalat (AE) vastaa jäsenjärjestöjensä työmarkkinaedunvalvonnasta osallistumalla työehtosopimusneuvotteluihin. AE tarjoaa jäsenyhdistyksilleen työelämän tukipalvelut, työttömyysturvan, työsuhde- ja palkkaneuvonnan sekä lakimiespalvelut.

Viesti jäsenjärjestönä vastaa jäsentensä ammattiin liittyvästä edunvalvonnasta ja tukee Akavan Erityisalojen toimintaa välittämällä tietoa viestinnän ammattilaisten työmarkkinoista ja ammatillisista tarpeista. Viesti on mukana tekemässä päätöksiä AE:n hallituksessa ja sen alaisissa neuvottelukunnissa. Neuvottelukunnat valmistelevat asioita ja välittävät AE:n ja Akavan hallitukselle ajankohtaista tietoa työelämästä.