Viestin toiminnasta vastaa järjestön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Lisäksi hallituksessa toimii kaksi opiskelijajäsentä. Tavoitteena on, että hallitus edustaa kattavasti Viestin jäsenkuntaa eri sektoreilta ja sopimusaloilta.

Joka vuosi kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme on erovuorossa. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi.

Yhdistyksen hallituksella on toimeenpano- ja päätösvalta. Toiminnan strategiset tavoitteet ja toimintalinjaukset tekee hallitus. Operatiivisesta toiminnasta ja asioiden valmistelusta vastaa toiminnanjohtaja.

Hallitus 2020:

Mari Tuokko, puheenjohtaja, puheenjohtaja(at)viesti.fi
Petra Alijärvi, varsinainen jäsen
Eeva Hietanen
, varsinainen jäsen
Arja Karasvirta
, varsinainen jäsen
Anu von Lode Valkeajärvi, varsinainen jäsen
Miina Salmenharju, varsinainen jäsen
Ilse Skog
, varsinainen jäsen
Pia-Maria Jokipii
, varajäsen
Marko Varama, varajäsen
Meri Koskinen, varajäsen
Jenna Vuorela, opiskelijajäsen
Tuomas Heikkilä, opiskelijajäsen

Työryhmät

Viestin hallitus voi nimetä itsenäisesti toimivia työryhmiä. Työryhmät kehittävät järjestön toimintaa, keskustelevat toimintatavoista ja ideoivat tapahtumia. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Ilmoittaudu mukaan!

Tällä hetkellä toiminnassa ovat opiskelijatyöryhmä, edunvalvontatyöryhmä ja toiminnan kehittämisryhmä. Opiskelijatyöryhmässä keskustellaan muun muassa apurahoista, kesätöistä ja harjoitteluista sekä opiskelijoiden jäsenmaksusta sekä -eduista. Edunvalvontatyöryhmä käsittelee jäsenistön edunvalvontaan liittyviä asioita, kuten vähimmäispalkkasuosituksia. Toiminnan kehittämisryhmä työstää asioita, joilla voimme tehostaa toimintaamme, ja kehittää Viestille uusia toimintamuotoja ja jäsenpalveluja.

Edustajamme Akavan Erityisalojen toimielimissä

Akavan Erityisalojen hallitus
Anu von Lode Valkeajärvi, hallituksen jäsen
Heta Koski, varajäsen

Yksityissektorin neuvottelukunta
Miina Salmenharju

Kunnan neuvottelukunta
Arja Karasvirta

Korkeakoulutoimikunta
Anne-Maria Hytönen
Ilse Skog

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimikunta
Piritta Seppälä

Opiskelijatoimikunta
Tuomas Heikkilä
Laura Eskelinen