Viestin toiminnasta vastaa järjestön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Lisäksi hallituksessa toimii kaksi opiskelijajäsentä. Tavoitteena on, että hallitus edustaa kattavasti Viestin jäsenkuntaa eri sektoreilta ja sopimusaloilta.

Joka vuosi kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme on erovuorossa. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi.

Yhdistyksen hallituksella on toimeenpano- ja päätösvalta. Toiminnan strategiset tavoitteet ja toimintalinjaukset tekee hallitus. Operatiivisesta toiminnasta ja asioiden valmistelusta vastaa toiminnanjohtaja.

Hallitus 2020:

Mari Tuokko

TietoEVRYn viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen puheenjohtaja


Mari innostuu digitaalisesta viestinnästä, media- ja kriisityöstä sekä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisesta. Myös vastuullisuusteemat ovat lähellä hänen sydäntään. Viesti ry:ssä häntä innostavat erityisesti viestinnän alan osaajien kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Anu von Lode

Kelan viestinnän asiantuntija, Viestin varapuheenjohtaja ja Akavan Erityisalojen hallituksen varsinainen jäsen


Anu on erityisesti vuorovaikutteisen viestinnän ja sosiaalisen median osaaja. Nykyisissä tehtävissään Kelassa Anu työskentelee media- ja sidosryhmäviestinnän parissa. Anun mielestä viestintä on kiitollinen ala uteliaalle ihmiselle, joka nauttii uusien asioiden oppimisesta. Viesti ry tukee viestijöiden jatkuvaa oppimista muun muassa ajantasaisilla koulutuksilla.

Petra Alijärvi

Valmentaja ja yrittäjä, Voimisto


Petra Alijärvi on työelämän inhimillistäjä ja vuorovaikutusvalmentaja. Hän on yrittäjä Voimistolla.
Petra innostuu ihmisistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Viestintä on se, jolla maailmaa kehitetään. Viesti on mahtava järjestö ja ennen kaikkea yhteisö, jossa Petra arvostaa intoa kehittää ja kuulla jäsenistöä. Yhdessä on mahdollisuus vaikuttaa ja nostaa viestinnän asiantuntijoiden moninaisuutta esiin.

Eeva Hietanen

Helsingin Satama Oy:n viestintäpäällikkö ja johtoryhmän jäsen sekä Viestin hallituksen varsinainen jäsen


Eevalla on viestintäkokemusta monesta näkökulmasta, samoin kuin tekemisen uudelleen ajattelusta. Häntä innostavat uudet ideat ja toimintatavat, vaikka yhteistyö ja ihmiset ovat aina tärkeimpiä. Johtaminen on aina viestintää ja toisten työn tukemista.

Arja Karasvirta

Espoon kaupungin viestintäasiantuntija ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen


Arjalle viestinnän tärkein tehtävä on tukea jokapäiväistä tekemistä. Viestintä on menestymisen edellytys: miten tulisimmekaan toimeen ilman viestintää? Viesti ry antaa hyvän selkänojan työelämässä. Se edistää ja vahvistaa oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa työelämää viestijöille.

Miina Salmenharju

BearIT Oy:n Marketing and Communications Specialist ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen


Tamperelaisen Miinan erityisosaamista on viestinnän valmentaminen. Hänen intohimoinaan ovatkin muiden innostaminen viestintään ja jatkuva yhdessä kehittäminen. Viestinnässä Miinaan vetoavat arvopohjaisuus ja muutoksen tekeminen. Viestin toiminnassa häntä kiehtoo alan tulevaisuuteen vaikuttaminen ja viestijöiden tukeminen uran eri vaiheissa.

Ilse Skog

Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän asiantuntija ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen


Ilse innostuu viestinnän työssä digistä, somesta, videoista ja podcasteista. Viestissä häntä innostaa se, että Viesti on aina askeleen edellä viestinnän asioissa. Myös Viestin järjestämät koulutukset ilahduttavat ja auttavat pitämään ammattitaitoa yllä. Viestin hallituksessa Ilse haluaa edistää viestijöiden yhdenvertaisuutta ja palkkatasa-arvoa sekä yli 50-vuotiaiden työllistymistä.

Pia-Maria Jokipii

Ruokaviraston viestintäasiantuntija ja Viestin hallituksen varajäsen


Pia-Maria innostuu erityisesti viestinnän kehittämisestä ja valmentamisesta. Hän pitää tärkeänä sitä, että viestijöille tarjotaan mahdollisuuksia osaamisen ja asiantuntemuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä verkostojen luomiseen.

Marko Varama

Upseeriliiton tiedotuspäällikkö, Sotilasaikakauslehden toimitussihteeri ja verkkosivujen vastaava toimittaja sekä Viestin hallituksen varajäsen


Marko on työskennellyt Upseeriliitossa vuodesta 2000 alkaen ja opiskelee viestintää Helsingin avoimessa yliopistossa. Markon mukaan viestintä on mukana kaikessa, etenkin johtamisessa ja vaikuttamisessa. Viestintä ei ole koskaan valmis – aina on lisää opittavaa ja kehitettävää. Tähän ikä ja kokemus antavat hyvän pohjan. Viestin toiminnassa hän kokee tärkeäksi edunvalvonnan, tutkimuksen, oppimisen ja verkostoitumisen teemat.

Meri Koskinen

SOK:n HR-viestintäassistentti ja Viestin hallituksen varajäsen


Viestinnässä Meriä kiinnostaa erityisesti mielikuvien ja yhteisöllisyyden luominen. Vaikka sisäinen viestintä onkin lähellä sydäntä, myös ulkoinen viestintä kaikkine ulottuvuuksineen kiehtoo. Viestin toiminnassa Meriä innostavat mahdollisuudet verkostoitumiseen sekä jäsenten ja koko alan kehittymiseen.

 

Viestin hallituksessa opiskelijoita edustavat Tuomas Heikkilä ja Jenna Vuorela kevään 2020 loppuun saakka.

 

Työryhmät

Viestin hallitus voi nimetä itsenäisesti toimivia työryhmiä. Työryhmät kehittävät järjestön toimintaa, keskustelevat toimintatavoista ja ideoivat tapahtumia. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Ilmoittaudu mukaan!

Tällä hetkellä toiminnassa ovat opiskelijatyöryhmä, edunvalvontatyöryhmä ja toiminnan kehittämisryhmä. Opiskelijatyöryhmässä keskustellaan muun muassa apurahoista, kesätöistä ja harjoitteluista sekä opiskelijoiden jäsenmaksusta sekä -eduista. Edunvalvontatyöryhmä käsittelee jäsenistön edunvalvontaan liittyviä asioita, kuten vähimmäispalkkasuosituksia. Toiminnan kehittämisryhmä työstää asioita, joilla voimme tehostaa toimintaamme, ja kehittää Viestille uusia toimintamuotoja ja jäsenpalveluja.

 

Edustajamme Akavan Erityisalojen toimielimissä

Akavan Erityisalojen hallitus
Anu von Lode Valkeajärvi, hallituksen jäsen
Heta Koski, varajäsen

Yksityissektorin neuvottelukunta
Miina Salmenharju

Kunnan neuvottelukunta
Arja Karasvirta

Korkeakoulutoimikunta
Anne-Maria Hytönen
Ilse Skog

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimikunta
Piritta Seppälä

Opiskelijatoimikunta
Tuomas Heikkilä
Laura Eskelinen