Viestin toiminnasta vastaa järjestön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Lisäksi hallituksessa toimii kaksi opiskelijajäsentä. Tavoitteena on, että hallitus edustaa kattavasti Viestin jäsenkuntaa eri sektoreilta ja sopimusaloilta.

Joka vuosi kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme on erovuorossa. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi.

Yhdistyksen hallituksella on toimeenpano- ja päätösvalta. Toiminnan strategiset tavoitteet ja toimintalinjaukset tekee hallitus. Operatiivisesta toiminnasta ja asioiden valmistelusta vastaa toiminnanjohtaja.

Hallitus 2017:

Heta Koski, puheenjohtaja, puheenjohtaja(at)viesti.fi
Jaakko Hänninen, varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja(at)viesti.fi
Nina Lith, hallituksen jäsen
Päivi Kaikkonen, hallituksen jäsen
Minna Rautomäki, hallituksen jäsen
Suvi Vuojolainen, hallituksen jäsen
Laura Vuorio-Kuokka, hallituksen jäsen
Arja Karasvirta, varajäsen
Laura Ticklén, varajäsen
Johanna Vakkuri, varajäsen
Eleonora Schirmer, opiskelijajäsen
Mari Liukkonen, opiskelijajäsen

Työryhmät

Viestin hallitus voi nimetä itsenäisesti toimivia työryhmiä. Työryhmät kehittävät järjestön toimintaa, keskustelevat toimintatavoista ja ideoivat tapahtumia. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Ilmoittaudu mukaan!

Tällä hetkellä toiminnassa ovat opiskelijatyöryhmä, edunvalvontatyöryhmä ja toiminnan kehittämisryhmä. Opiskelijatyöryhmässä keskustellaan muun muassa apurahoista, kesätöistä ja harjoitteluista sekä opiskelijoiden jäsenmaksusta sekä -eduista. Edunvalvontatyöryhmä käsittelee jäsenistön edunvalvontaan liittyviä asioita, kuten vähimmäispalkkasuosituksia. Toiminnan kehittämisryhmä työstää asioita, joilla voimme tehostaa toimintaamme, ja kehittää Viestille uusia toimintamuotoja ja jäsenpalveluja.

Edustajamme Akavan Erityisalojen toimielimissä

Akavan Erityisalojen hallitus
Heta Koski
Jaakko Hänninen

Yksityissektorin neuvottelukunta
Jaakko Hänninen

Valtion neuvottelukunta
Päivi Kaikkonen

Kunnan neuvottelukunta
Päivi Aravuori
Anne Sivula

Korkeakoulutoimikunta
Anne-Maria Hytönen
Anu Valkeajärvi

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta
Piritta Seppälä
Laura Vuorio-Kuokka

Opiskelijatoimikunta
Mari Liukkonen