Viestintä ammattina

Viestintä on ammattitaitoa, koulutusta ja kokemusta vaativa asiantuntijatehtävä. Viestijöiltä vaaditaan erityisesti tiedotuksen, sisällöntuotannon ja julkisuudenhallinnan osaamista. Päätehtävät ovat sisällöntuotanto, mediaviestintä, työyhteisöviestintä, sisäinen viestintä, markkinointiviestintä, maineen ja brändin rakentaminen, viestinnän valmentaminen organisaation sisällä sekä someasiantuntijan tehtävät.

Viestinnän ammattilaiset työskentelevät yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, oppilaitoksissa ja seurakunnissa. Monet työskentelevät myös viestinnän yrittäjänä, ammatinharjoittajina tai freelancereina. Yleisimpiä ammattinimikkeitä Viestin jäsenistössä ovat tiedottaja, viestintäpäällikkö ja viestintäjohtaja.

Seuraamme ammattikuntamme työssä tapahtuvia muutoksia, kehitystä, työtehtäviä, työaikoja ja työssä jaksamista. Teemme vertaisavuksi ohjeistuksia ja julkaisemme palkkatilastoja. Viestin koulutukset, lyhytkurssit, seminaarit, yritysvierailut ja alan tapaamiset ovat työtä rikastuttavia mahdollisuuksia päivittää osaamista ja verkostoitua kollegojen kanssa.